„Ve sledovaném období narostla průměrná hrubá měsíční mzda fyzických osob zaměstnaných v Olomouckém kraji o osm procent, tedy o 1 437 korun na celkových 19 409 korun,“ uvedla včera Jarmila Benešová z olomoucké pobočky Českého statistického úřadu.

Přes nárůst se region neodlepil z předposlední příčky žebříčku v rámci všech krajů v Česku a dosáhl pouze 84,6 procenta celorepublikového průměru. Ten dělal u fyzických osob 22 942 korun. Vůbec nejnižší mzdu brali v 1. až 3. čtvrtletí 2008 pouze zaměstnanci v Karlovarském kraji – 18 770 korun.

Nejvíce, 28 708 korun, brali zaměstnanci v Praze. Jako jediní se také pohybovali výší své hrubé mzdy nad celostátním průměrem. „Hlavní město také zaznamenalo nejvyšší meziroční nárůst průměrných platů – 9,4 procenta, což náskok tohoto kraje oproti ostatním ještě více zvýšilo,“ poznamenala Benešová.

Podniky v Olomouckém kraji vydaly na mzdy v tomto období 26,4 miliardy korun, což odpovídá pouze 3,8 procenta všech mzdových prostředků v České republice. „Mzdy dynamicky rostou také v jiných krajích, i když tady třeba rychleji, ale my je nebudeme schopni dohnat,“ uvedla již dříve analytička Mária Dvořáková.

Odborníci dlouhodobě přičítají nízké platy v regionu hlavně nepříznivé ekonomické struktuře a nezaměstnanosti, která je i přes pokles stále vyšší než v jiných oblastech. Kraj dlouhodobě zaostává v důležitých ukazatelích vypovídajících o ekonomické výkonnosti. Například hrubý domácí produkt (HDP) na jednoho obyvatele zde byl také druhý nejnižší.

„Region je spojen se zemědělskou výrobou a zpracovatelským průmyslem, kde nejsou vysoké mzdy,“ poznamenala Dvořáková. Co by mohlo pomoci? „Odvětví mají historickou základnu a změnit ji z roku na rok nelze. Každopádně by bylo vhodné se zaměřit na výrobu s vysokou přidanou hodnotou,“ dodala.