„Snažím se, aby muzeum konečně dostalo konkrétnější podobu. Protože ho zatím financuji ze svého, jde to velmi pomalu. Nezbývá mi nic jiného než od rána do večera pracovat, abych stavbu mohl platit,“ uvedl stavitel ojedinělého zařízení, v němž by mělo být k vidění asi padesát jeho vlastnoručně zrestaurovaných historických kočárů, Václav Obr z Mostkovic.

„Doufám, že projekt muzea, který jsem předložil prostřednictvím Olomouckého kraje, podpoří Evropská unie a stavbu částečně zafinancuje,“ doufá nadšenec.

Z vnějšku nyní kryjí muzeum červené římské střešní tašky navozující historický vzhled střechy. „V neděli 11. listopadu připravujeme odhalení a vysvěcení smutečního kočáru, jenž bude součástí expozice. Do té doby by už měla být hotová nejen obrovská vyřezávaná dubová vrata do muzea, ale také restaurátorská dílna, kde si návštěvníci budou moci vyzkoušet řemeslné postupy používané při obnově kočáru,“ poznamenal Václav Obr. Jak dodal, muzeum by chtěl dokončit, ať už svépomocí nebo s podporou evropských fondů, v roce 2009.

Součástí expozice muzea má být také Obrova sbírka kočárových luceren. Ta je jediná v České republice a čítá nejrůznější druhy zrestaurovaných i původních lamp. „Plánujeme v muzeu spoustu kulturních akcí pro širokou veřejnost, školy, školky, tělesně postižené, důchodce a také pro zahraniční zájezdy. Zájemci se budou moci svézt různými typy zrestaurovaných kočárů po pamětihodnostech blízkého okolí,“ dodal Obr.