„Zatím jsme podali žádost o stavební povolení, protože potřebujeme přistavit novou stodolu a opravit stávající usedlost,“ uvedl starosta Vřesovic Josef Fica.

Obec oslovila také místní občany, zda by mohli přispět zajímavými exponáty. Podařilo se tak shromáždit mlátičku, starý dřevěný fekální vůz, balíkovač nebo obraceč trávy. Prozatím jsou stroje uskladněny ve skladu bývalého zemědělského družstva.

Vřesovičtí požádali o pomoc při sběru exponátů i okolní vesnice. „První várku exponátů nám už poslali z Pivína,“ dodal Fica.

Než budou moci být předměty vystaveny v muzeu, budou muset projít restaurováním a konzervací. Poté budou jednotlivé exponáty opatřeny cedulkou se jménem dárce.

„Na podzim chceme podat žádost o dotaci z Evropské unie, která by měla pokrýt devadesát procent sumy potřebné na zřízení muzea. Ta se pohybuje kolem čtyř a půl milionu korun,“ vysvětlil starosta.

Objekt s rozlehlou zahradou nyní slouží jako sklad nebezpečného odpadu sesbíraného v obci a přímo sousedí s budovou zámečku ve Vřesovicích, v níž sídlí místní obecní úřad. Právě kvůli této příhodné poloze se radnice rozhodla objekt zakoupit.

V původním stavení by měla být ukázka hanácké světnice z první třetiny minulého století. K němu přilehlá nová budova, kde budou vystaveny zemědělské stroje. Počítá se zde také s venkovním posezením a malým pódiem pro kulturní akce.

Obecní úřad je předběžně domluven s Muzeem Prostějovska, že převezme garanci nad vřesovickým muzeem a zaručí odborné znalosti týkající se údržby exponátů.

Podklady pro žádost o evropské dotace vypracovává specializovaná brněnská firma tak, aby ji mohli Vřesovičtí odevzdat nejpozději na začátku letošního listopadu.

„Když to všechno dobře dopadne, tak bychom chtěli příští rok začít stavět,“ uzavřel starosta.

Petr Syrovátka