"Práce muzejníka není jen o tom, co je vidět navenek. Jde hlavně o práci se sbírkami ve vnitřních prostorách," komentuje ředitelka prostějovského muzea Soňa Provazová a pokračuje: "Ve své podstatě jsme se nezastavili vůbec. Fungovali jsme v nějakém omezeném režimu, měli jsme částečně zkrácenou pracovní dobu. Někteří zaměstnanci mohli využívat home office. Muzeum jako takové, se ale nezastavilo."

Sály se prosvětlily.

"Nuceného uzavření jsme využili k vymalování. Deinstalovali jsme výstavy, s čímž bylo hodně práce," říká ředitelka Provazová.

"Návštěvník by si měl na první pohled všimnout jasu z nové malby. Změnili jsme i nový závěsný systém. Ještě těsně před zavřením jsme otevřely dvě krásné výstavy. Naštěstí se nám je podařilo po domluvě prodloužit," doplnila ředitelka.

Prodloužené krásné výstavy

Návštěvníci prostějovského muzea tak mohou shlédnout i nadále výstavy Podmořský skleněný svět českého skláře Jaroslava Proška a Husserl Art-active obrazů Luďka Bárty a soch Miloše Karáska.

"Obě jsou prodlouženy do 12. července. K výstavě Husserl Art-active bude ještě 28. května postkaranténní vernisáž," informuje Soňa Provazová a dodává: "Ve Špalíčku máme výtvarnou výstavu Markéty Zlesákové. Věřím, že po těch dnech, kdy museli být lidé doma, si k nám zase najdou cestu. Novinkou je také prodloužená návštěvní doba. Od června až do osmnácti hodin."

Muzeum a galerie Prostějov bylo uzavřeno od 12. března do 12. května 2020. Otevřeno je denně mimo pondělí od 9.30 do 17 hodin. Od června až do 18 hodin. Vedle výše zmíněných výstav lze v muzeu zhlédnout i stálé expozice zaměřené na historii regionu.