Co chystáte v obci nového?

Musíme bohužel zrušit některé na první pohled užitečné a fungující věci z dřívější doby. U nás je to například řadu let využívaný, ale nevhodný a nebezpečný přechod pro chodce. Doufáme, že je to ojedinělá záležitost a budeme se moci věnovat především budování. Jde hlavně o kolaudaci kanalizačních přípojek na dokončenou dešťovou kanalizaci v nové zástavbě obce. Čeká nás také rekonstrukce energeticky náročné budovy prodejny a její sloučení s obecním úřadem, knihovnou a dostavění patra se společenskou místností. Zároveň pořizujeme Změnu číslo 1 územního plánu Alojzov, který má naše obec od roku 2008.

Chceme začít i s odkupem pozemků potřebných na budování inženýrských sítí v lokalitě určené územním plánem k výstavě rodinných domů. Zanedlouho budu podepisovat smlouvu na jejímž základě získáme bezúplatným převodem do majetku obce stavební parcelu z vlastnictví státu.

Co se vám za letošní rok v obci podařilo?

V lednu jsme požádali Olomoucký kraj o příspěvek na pořízení přívěsu za dopravní automobil pro náš Sbor dobrovolných hasičů. Podařilo se, z rozpočru jsme pak doplatili povinný 50 % podíl.

V březnu proběhlo kolaudační řízení na stavbu kanalizace, šlo o rozšíření stokové sítě, kterou jsme dokončovali v závěru loňského roku. Letos se bohužel musíme zabývat i zrušením jediného přechodu pro chodce v obci, který je podle kompetentních orgánů nebezpečný a zcela nevyhovující.

Naopak se nám povedlo opravit některé z místních komunikací. Samozřejmostí je pak udržování pořádku u veřejných prostor, které zabezpečujeme vlastními pracovníky. O předzahrádky, výsadbu, květinovou a jinou tématickou výzdobu se starají i sami obyvatelé. Za to jim patří velký dík.

Snažíme se postarat i o kulturní a společenské dění v naší obci, ať už pořádáním různých akcí, kterých se účastní nejen místní obyvatelé a i velká část rekreantů. V obci máme zhruba stovku rekreačních objektů. Pracovnice místní knihovny proto rozšířily její aktivity o další kreativní činnosti. Pořádájí „Tvořivé dílny" s rukodělnou výrobou, založily fotoknihu akcí knihovny i obce.

Velmi úspěšný je také náš sbor dobrovolných hasičů, který zajišťuje bezpečnost v obci a stará se také o kulturní aktivity. Pro starší generaci funguje již několik let Spolek alojzovských seniorek. Do všech akcí se zapojují dobrovolníci z řad občanů.

Co vás teď v obci nejvíc „pálí." Jaký problém potřebujete vyřešit?

Trápí nás například špatný stav komunikací, potřebujeme dořešit kanalizační přípojky k loni rozšířené dešťové kanalizaci. Stav hráze místního rybníka je také neutěšený. Aby došlo k budování nových rodinných domků a tím přírůstku obyvatel v obci, potřebovali bychom vybudovat do lokalit určených k výstavbě inženýrské sítě, což je však z prostředků obce naprosto nemožné. Dotační tituly jsou buď vyhlašovány na jiné záměry, nebo podíl finanční spoluúčast obce je nad naše možnosti. Také podmínky bývají často nesplnitelné (kolaudace domů do tří let atd.).

Nejžhavějším problémem je však pro nás rekonstrukce budovy současné prodejny, jejímž smyslem je snížit náklady na vytápění tohoto objektu ze sedmdesátých let. Ty jsou v současnosti při malé kupní síle v obci pro každého nájemce likvidační. Do rekonstruovaného objektu chceme přemístit obecní úřad, knihovnu a nově vybudovat větší společenskou místnost, která v současné době v obci chybí.

Rekonstrukci by potřebovala také budova stávajícího obecního úřadu. Chtělo by to vyměnit okna, dveře, provést izolaci střen proti vlhkosti, opravit střechu, položit nové podlahy. Sloučením do jednoho, novějšího objektu se vyhneme druhé rekonstrukci a případné údržbě a vytápění nadbytečných prostor u budovy první. Ale i v tomto případě je velice obtížné získat dotace.

Na co byste do vaší obce nalákal?

Návštěvníky bychom pozvali především k procházkám okolním lesem, kde je radostí každé nadechnutí se okolních vůní z jehličí, květů, sena. Ti praktičtější pak mohou procházku rozšířit o sběr borůvek i ostružin nebo hub. Jako příjemnou zastávku doporučuji studánku Libušinka, která se sice již nachází mimo náš katastr (patří do Seloutek, ale leží na trase z Alojzova do Mostkovic). Zde se může každý občerstvit přírodní vodou ze zastřešeného pramene, o které se postaralo sdružení Iris z Prostějova a prohlédnout si keramickou plastiku ženské tváře od jedné z našich knihovnic. Tu sem před časem naše obec nechala předloni umístit, jako připomínku místní pověsti. Předtím je možné si posedět u rybníka v horní části obce, rodiče s dětmi se cestou mohou zastavit na hřišti, jehož součástí jsou i dětské herní prvky, které v letošním roce zastupitelstvo obce rozšířilo o houpací lavici a další dvě dětské atrakce.

Co byste popřál čtenářům Prostějovského Deníku?

Samozřejmě pevné zdraví, všechny ostatní záležitosti, problémy a starosti jsou pak řešitelné