„Chci požádat všechny výletníky, aby se striktně drželi pouze cest a vyhrazených míst. Jinde jim totiž hrozí vážné nebezpečí,“ varoval všechny přednosta Vojenského újezdu Březina Ján Roubal. Podle jeho slov se stále častěji dostává na povrch nevybuchlá munice z druhé světové války. „Je to kvůli erozi půdy,“ vysvětlil. „Nedávno jsem sám v lese objevil starý granát. Vím, že tam nikdy předtím nebyl, odkryly ho deště,“ dodal Roubal. Taková munice je podle jeho slov zrezivělá a extrémně nebezpečná.

Zájemce o výlet do vojenských lesů odkazuje armáda na své webové stránky, kde jsou mapy s cyklotrasami. „Cyklisté a turisté z Prostějovska se mohou vydat cyklostezkou „Drahany,“ která protíná část našich lesů směrem na Nové Sady a na tu, která vede z Hamer Repešských žlebem do Repech,“ informoval zástupce přednosty Vojenského újezdu Březina Pavel Chvalina.

Návštěvníci lesa, kteří nerespektují zákazy vstupu, riskují nejen zdraví, ale i pokutu v řádech několika tisíc.