S pandemií se popasovali.Mostkovice jsou obcí, která leží přímo pod plumlovskou přehradou.Zdroj: Deník/Zdeněk Vysloužil

"Nová doba přináší nové výzvy, příležitosti, ale i překážky. V březnu minulého roku jsme se museli vypořádat se zcela neznámou situací. Prezenční výuka byla nahrazena online výukou, což byla pro všechny velká změna, na kterou bylo nutné si zvyknout. Ne každá rodina disponuje odpovídajícím počítačovým vybavením," ohlíží se Marcela Koudelková a pokračuje: "Proto naše škola zakoupila notebooky, které byly nabídnuty žákům k zapůjčení.

K doplnění distanční výuky využíváme také individuální konzultace na půdě školy, které pomáhají žákům k lepšímu zvládnutí učiva. Nezapomínáme ani na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. V distančním režimu probíhá nadále poskytování pedagogické intervence a speciálně pedagogické péče. Obrovské poděkování patří v této nelehké době rodičům, často i prarodičům, kteří jsou žákům oporou v rámci plnění domácí přípravy a rovněž pomáhají dětem překonávat problémy související s distanční výukou."
Děti se vrátí do nového.

"Na návrat k prezenční formě výuky se mohou děti těšit ještě víc, a to díky právě probíhající rekonstrukci. Při ní dojde k úpravě a modernizaci vnitřních prostor školy. Umožnil nám to přesun mateřské školy do nového areálu v klidné lokalitě uprostřed přírody. Učebny bývalé školky prochází velkou proměnou, protože budou využívány jako kmenová třída a multimediální učebna. Novinkou budou také prostorné šatny a zrekonstruovaná jídelna," uzavírá ředitelka.