Mostkovice mají zhruba 1500 obyvatel. Bude jim necelých 200 nádob na rozlad rostlinných zbytků stačit? „Počet kompostérů jsme stanovili na základě dotazníků,“ reagovala Magdaléna Všetičková, zaměstnankyně obecního úřadu.

Zmíněný počet obyvatel žije ve zhruba pěti stech domech. Kompostér se tak dostane zhruba do každé druhé domácnosti. „Ostatní už zařízení na rozklad biologického materiálu mají, nebo nekompostují,“ doplnila Všetičková.

Mostkovice poptávají dodávku 150 kusů kompostérů o objemu 700 litrů, kde rozklad materiálu trvá zhruba půl roku. Další část zakázky tvoří 40 kompostovacích nádob. Ty pojmou 800 litrů, přičemž zbytková hmota se v nich přemění na prsť asi za rok.

Fungují už v Prostějově

Kompostéry pořídila loni obyvatelům prostějovská radnice. „Zavedení sběru bioodpadu vychází z požadavků státu i Evropské unie, které stanovují podmínky k omezení ukládání bioodpadu na klasických skládkách,“ připomněl prostějovský místostrosta Jiří Pospíšil.

Bioodpad tvoří více než 40 procent komunálního odpadu. Kompostéry jsou jednou z variant, jak snižovat objem klasických skládek a přispívat k ochraně životního prostředí.

Prostějov, kde žije čtyřicet pět tisíc lidí, zapůjčil jednotlivým zájemcům 700 kompostérů a také 600 biopopelnic. Bionádoby přišly na více než milion korun přičemž devadesát procent z této částky zaplatily dotace Operačního programu Životní prostředí. Zbytek šel z obecní kasy. I v Mostkovicích je nákup kompostérů podmíněn dotací.

Co spolknou a co ne?

Bionádoby jsou určené na trávu, drny, listí, jehličí, zbytky rostlin, kořeny a listy zeleniny, shrabky ze záhonů a trávníků, zeminu z květináčů, odpad z řezu keřů i stromů (nastříhaný či štěpkovaný), kusové dřevo včetně přirostlé kůry, nepřirostlou kůru, seno, slámu, piliny, zbytky zeleniny, ovoce, odpad z kuchyně rostlinného původu, spadané ovoce (prokládaný trávou a řezem z keřů), pytlíky od čaje, kávovou sedlinu a skořápky z vajec.

Naopak do nich nepatří tekuté zbytky jídel, oleje, odpad z kuchyně živočišného původu, maso, kosti, uhynulá zvířata, biologicky nerozložitelné a jiné odpady. (rh)