V pondělí jste se stal nejmladším starostou v republice. Jak se to seběhlo?
Vcelku rychle. Měli jsme standardní veřejné zasedání zastupitelstva, kde odvolání nebo volba starosty na programu předem nebylo. U projednávání rekonstrukce chodníků upozornila většina zastupitelů na nutnost vyčkat s termínem realizace na podzim, kdy bude zřetelnější, jaký bude pokles daňových příjmů obce. Starosta chtěl stavět už 11. května, výpadku příjmů nedbal, i když se predikuje i dvacetiprocentní pokles příjmů obcí pro letošní rok a i naše obec zaznamenala poslední měsíc pokles příjmů o jednu třetinu. Jedním z bodů ale bylo hlasování o stavbě chodníku, na který dostala obec dotaci. My jsme ale zjistili, že tato dotace, by se dala vyčerpat i ve druhém období letošního roku. Zastupitelé se zasazovali o to, aby se tento bod odložil. V diskuzi na zasedání vystoupili občané, kteří se doptávali na důvody pozdního zajištění potřeb a služeb při pandemii koronaviru. Dále se hojně diskutovalo o odstranění novostavby občana obce, kde obec nedodala dle jeho slov včas vyjádření a nyní jí hrozí, že bude v závěrečné fázi muset dům nechat zbourat a uhradit náklady na demolici z obecního rozpočtu. Nějaké vyjádření minulý rok z obecního úřadu odešlo, mluvilo se v něm o názoru zastupitelstva na demolici, avšak zastupitelstvo nikdy v tomto období žádné usnesení vyjadřující se k problému nepřijalo na veřejném zasedání. Nechci, aby se Mořice proslavily bouráním novostaveb. Problémů bylo více. 

Koalici jste ale přehlasovat přece nemohli?
Předseda finančního výboru Jan Dostál z původní koalice jasně vyjádřil, že k tomuto vedení obce důvěru nemá. Následně vyslovila nedůvěru starostovi k tomuto jednání i většina zastupitelstva.

Následovalo tedy vyslovení nedůvěry tehdejšímu starostovi?
Ano, tato nedůvěra byla potvrzena hlasováním o odvolání starosty. Nadpoloviční většina zastupitelů byla pro odvolání.

Došlo tedy k volbě nového starosty?
Do programu byl hlasováním přijat nový bod – volba nového starosty. Nominováni jsme byli já a Martin Obruča. Pan Obruča získal čtyři hlasy, což je pro znovuzvolení nedostatečný počet. Následovalo hlasování o mně a já jsem potřebnou většinu získal.

Nejmladším starostou v republice se stal v pondělí 4. května 2020 Tomáš Pavelka v Mořicích.
Puč v Mořicích! Obec má nového starostu, nejmladšího v celé zemi

Podobná situace nastala i po volbách. Tehdy jste ještě neuspěl, že?
Po volbách nastala v Mořicích zvláštní situace. Upřímně jsem nečekal, že podpora naší kandidátky bude tak výrazná. Zase ale nebyla tak natolik velká, abychom měli dostatečnou sami většinu. Volby jsme vyhráli a já osobně cítilCítil jsem vůči voličům, vůči lidem, kteří nám ty dali hlasy dali obrovský závazek. Jednali jsme tehdy s panem Obručou a navrhovali jsme nějaký rovnocenný model spolupráce. Jako například v Brodku u Prostějova, kde je neuvolněný starosta a uvolněný místostarosta. Pak to jednání bylo nakonec neúspěšné. Proto si bývalý starosta a jeho strana převzali domlouvání koalice a to se mu podařilo v poměru pět ku čtyřem tehdy prosadit.

Pracovali jste v zastupitelstvu ve shodě nebo už byly třenice?
Na většině projednávaných věcí jsme se dohodli. Určitě ale byly situace, nejen v těch posledních dvou měsících, kdy jsme si názory museli vyměňovat a shoda nebyla.

Bylo pondělní odvolání Martina Obruči předem připravené?
Tam bylo zásadní, že jeden z koaličních zastupitelů, předseda finančního výboru Jan Dostál jasně řekl, že pan Obruča už nemá jeho důvěru. Tím pádem se rozpadla původní koaliční většina. Bývalý starosta tedy ztratil důvěru zastupitelstva. Připravené předem to nebylo. Nějaké povědomí o tom, že lze něco změnit ale panovalo.

Být starostou obce s více než pěti sty obyvateli v jednadvaceti letech je závazek. Víte co to obnáší?
"Pro mě to není úplná novinka. Rok a půl v zastupitelstvu mi něco dal. Další skutečností je, že jsem poslední dva roky pracoval jako krajský manažer ve Sdružení místních samospráv České republiky. Myslím, že nějaké předpoklady mám. Jsou ale samozřejmě věci, které se musím naučit. Asi tak jako v každé nové práci."

Jako v každé obci máte iv Mořicích spoustu rozpracovaných projektů. Budete v nich pokračovat nebo je zavrhnete?
To nezáleží jen na mně, bude to rozhodnutí zastupitelstva. Budeme realizovat rozběhlé akce. Máme na léto naplánovanou poslední etapu rekonstrukce uložení elektrického vedení, rozhlasu a veřejného osvětlení. Také budeme pokračovat v rekonstrukci chodníků v obci, pokud finanční situace dovolí. Pak jsou další projekty, kde si to budeme muset vyhodnotit. Restem, který nám v zastupitelstvu zůstával je příprava dlouhodobé koncepce. V současnosti není vypracovaná, pouze se v posledních letech prodlužovala. Teď nejsem opravdu schopen říci, jestli by některý projekt měl jít k ledu nebo ne, dokud nebude připraven strategický rozvojový dokument obce.

Máte představu, jak bude pokračovat práce zastupitelstva v současné atmosféře?
"To bude otázkou následujících dnů a týdnů. Na konci pondělního zastupitelstva zazněly tři rezignace z původní koalice. Rezignace ovšem nejsou platné, dokud nebudou doručeny písemně. Uvidíme tedy, jak se tito zastupitelé rozhodnou a případně budeme oslovovat náhradníky. Naší snahou bude, aby zastupitelstvo mohlo pracovat dobře."

Martin Obruča
Vůbec jsem to nečekal, říká odvolaný mořický starosta Obruča

Tomáš Pavelka
- narozen 19. května 1998 v Prostějově, celý život žije v Mořicích
- absolvent Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži
- student 3. ročníku Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně
- krajský manažer Sdružení místních samospráv České republiky (od 1.2. 2018)
- knihovník v Mořicích (od 1.4. 2014)
- předseda Mladých starostů a nezávislých
- registrovaný příznivec hnutí Starostové a nezávislí (STAN)