Moje Ambulance se stará o téměř sto devadesát tisíc pacientů.

„V rámci střednědobého plánu máme vytipovaná města, kde zvažujeme možnost otevření nového clusteru. Před finálním rozhodnutím vždy podrobně analyzujeme situaci v oblasti primární péče, jako je zájem o služby praktických lékařů ze strany veřejnosti a mnoho dalšího,“ uvádí předseda představenstva Moje Ambulance Karel Lukeš s tím, že Prostějov se stává devatenáctým městem v České republice, kde mají pacienti pobočky k dispozici.

Lékařské služby budou v Prostějově zajišťovat celkem tři lékaři a stejný počet zdravotních sester. Ambulance o velikosti dvě stě metrů čtverečných a provozní dobou ve všedních dnech od sedmi do devatenácti hodin se skládá ze dvou samostatně moderně vybavených ordinací, sesterny a prostorné čekárny s recepcí. Všechny prostory jsou přístupné bezbariérově.

Moje Ambulance při umisťování nových poboček vždy dbá na to, aby byly pro pacienty co nejdostupnější.

„Ta prostějovská proto leží v blízkosti zastávky MHD a disponuje dostatečným počtem parkovacích míst, které jsou pro naše pacienty plně k dispozici,“ dodává Lukeš.

Při návštěvě ordinací musí pacienti v souvislosti s COVID-19 dodržovat řadu bezpečnostních opatření. Objednávat se musí telefonicky nebo online na konkrétní dobu, aby co nejvíce omezili kontakt s dalšími pacienty v čekárně.

„S nástupem pandemie se ukázal význam distanční péče na pobočkách našich ambulancí. V našem segmentálním rozvržení ordinační doby už nyní pracujeme kromě standardní telefonické konzultace i s možností poskytování distančních služeb lékařem s využitím clickdock komunikace, to znamená nástrojem pro zabezpečení videokonzultace s pacienty,“ říká závěrem Lukeš.