"Nákaza byla potvrzena přibližně u desítky zaměstnanců," potvrdila ředitelka protiepidemického odboru krajské hygieny Růžena Haliřová.

V současnosti je provoz celého mlékárenského podniku uzavřen.

"Nakažení pracovníci byli okamžitě izolováni. Vedení mlékárny přistoupilo k situaci se vší zodpovědností, o čemž svědčí jejich přísná opatření," informuje Růžena Haliřová a uklidňuje veřejnost: "Situaci jsme zmapovali, trasuje se nadále a díky zodpovědnému přístupu vedení mlékárny nemusely být podnikány další kroky. O uzavření oblasti neuvažujeme."

O tom, že je přímo v obci několik nakažených, nikdo starostu neimformoval. Žádná speciální opatření ve vsi nezaváděli.

"Samozřejmě, že jsme o tom věděli. Na obci se informace mezi lidmi šíří. Oficiální cestou nás ale mlékárna ani nikdo jiný neinformoval," komentuje situaci starosta Otinovsi Petr Kolář a pokračuje: "Žádná mimořádná opatření jsme neudělali. Od začátku pandemie máme v obci krizový štáb, na který se mohou lidé obracet. To platí stále, jen jsme jim to připomenuli."

V okolních obcích panika nepanuje.

"Pro mě se změnilo akorát to, že nejezdím pro chleba do Otinovsi, ale do Studnic," s úsměvem komentoval místostarosta nedalekých Nových Sadů Tomáš Doležel a vzápětí vážněji dodal: "Popravdě vím jen to, co se mezi lidmi šušká. Žádné oficiální vyjádření jsme na obec nedostali. Žádný náš občan navíc v mlékárně nepracuje. Vyhlásili jsme ale, že kdo by měl zájem o roušky nebo desinfekci, tak se může obrátit na obecní úřad. Seniorům nad pětašedesát let jsme ochranné prostředky rozvezli."

Podobně jsou na tom i v sousedních Drahanech, ze kterých do otinoveské mlékárny několik lidí za prací dojíždí.

"Z oficiálních míst jsme informováni nebyli. Čerpáme pouze z neoficálních zdrojů," informoval drahanský starosta Jan Marek a dodal: "Lidi, kteří v mlékárně pracují jsem osobně kontaktoval. Zeptal se jich, co by potřebovali, co můžeme jako obec pro ně udělat. Máme pro ně desinfekci i roušky."