„Kolegyně mi řekla, že se o prázdninách zvýšila poptávka po našich zdravotnických balíčcích, které jsou pro uživatele drog zdarma k dispozici v některých lékárnách,“ uvedla Iva Součková, šéfka prostějovského K-centra.

K-centrum sídlí ve Vrahovické ulici a jeho zaměstnanci se snaží omezit dopady a rizika užívání drog.

Součková popsala, že zdravotnický balíček obsahuje sterilní stříkačky, dezinfekční tampon, sterilní vodu a kondom.

„Balíčků z Káčka vydáváme o prázdninách opravdu víc než obvykle,“ potvrdila Jana Drozdová, farmaceutka z lékárny U Vlaštovky. Poznamenala, že si pro ně chodí mladí lidé v rozmezí od sedmnácti do pětadvaceti roků.

Iva Součková však má informace, že si pro balíčky chodí spíš děti v rozmezí od šestnácti do osmnácti roků. „Je těžké určit jejich věk,“ krčí na to rameny lékárnice.

Pervitin je dnes snadno dostupný pro každého, kdo jej chce sehnat. „Lze ho kupříkladu koupit na diskotékách, v barech, hospodách, ale třeba také v parcích či soukromých bytech,“ uvedla šéfka K-centra.

Varen pervitinu je podle ní v regionu dost. „To, že na jaře letošního roku v bytě na Arbesově náměstí v Prostějově byla odhalena jedna z varen, se na trhu s pervitinem nijak neprojevilo. Nikdo z našich klientů ani nenaznačil, že by měl po odhalení varny na Arbesově náměstí problémy pervitin sehnat,“ řekla Součková.

Všimli si prostějovští strážníci v posledních týdnech většího množství injekčních stříkaček pohozených v ulicích?

„V posledních třech nebo čtyřech měsících jsme zaznamenali víc ohlášení, že lidé našli stříkačky. S prázdninami bych to však nespojoval a také nevíme, co ve stříkačkách bylo. Nemáme to totiž důvod zjišťovat,“ informoval šéf prostějovských strážníků Jan Nagy.

Podotkl, že injekční stříkačky berou jeho podřízení jako nebezpečný odpad a podle toho s nimi nakládají. Stříkačky končí v plamenech.

„Pravidelně si je vyzvedáváme na strážnici a společně s těmi, co nalezneme v terénu či získáme od našich klientů, je všechny předáváme firmě Megawastte-Ekoterm, která je spaluje,“ doplnila Iva Součková.