V rámci projektu Hej rup!, který Prostějovany nabádal k vytváření zeleně, bylo před deseti lety vysázeno dvanáct javorů.

Samotná výsadba byla velkolepá: zúčastnili se jí pedagogové, skauti, zástupci Českého svazu ochránců přírody, Okrašlovacího spolku, Strany zelených a další nadšenci.

Zazpívala se česká hymna, přestřihla slavnostní páska a stromy byly vydatně zality dobrovolnými hasiči.

Nyní se alej musí vymýtit.

„Jako člověka, který se na výsadbě podílel, mě situace samozřejmě mrzí,“ projevila lítost nad situací Milada Sokolová, městská radní a předsedkyně prostějovského Okrašlovacího spolku.

„Alej javorů by měla ustoupit nově navržené komunikaci a chodníku s cyklostezkou. Bohužel pozemek je úzký a nedovoluje vybudovat novou plnohodnotnou komunikaci vedle této stávající,“ vysvětlila.

Vyrostou tam domky

Pozemek kolem cesty by měl být zastavěn bytovými domy.

Město jednalo s investory a dohodlo se, že dojde k přesazení původních javorů. Vznikne tak nové stromořadí podél komunikace Josefa Lady.

To nám potvrdila i mluvčí prostějovské radnice Jana Gáborová: „V dané lokalitě bude realizována investiční akce. Tato výstavba je v souladu s platným územním plánem a je stavebním úřadem povolena. Pozemky jsou ve vlastnictví města. Rada města Prostějova schválila smlouvu s investorem o náhradní výsadbě za vykácené stromy.“

Optimismus však nesdílí opoziční zastupitel Jan Navrátil.

„Pokud se javory přesadí, nejspíše se neuchytí. Stromy kolem obydlí jsou v souladu s projektem, ale náhradní výsadba za vykácené javory bude mimo město,“ zlobí se Navrátil.

Alternativní řešení

„Existuje alternativní řešení. Mohly by se vykácet první tři javory, udělat nájezd a zbytek stromů ponechat. V původním plánu byl nájezd stejně z druhé strany. Majitel sousedního pozemku se jiné variantě nebrání,“ bojuje za zeleň velký ochránce přírody.

„Nerozumím tomu. Během let se dělaly změny v územním plánu a pás zeleně se zredukoval. Chci zachránit alespoň něco. Vždyť lidé do toho investovali peníze, čas, svou práci. To mi je líto nejvíc,“ dodává smutně Navrátil.

Cesta lemovaná javory slouží především maminkám s kočárky, bruslařům, pejskařům a pěším.

„Chybí snaha najít alternativu. V Prostějově se neváhá s kácením, s vyasfaltováním kusu přírody u Hloučele. Jiná evropská města se doslova topí v zeleni. A je to krásné! Ta společnost je zkrátka trošku dál,“ řekl nám pan Petr žijící v blízkém okolí.

Ne všichni mají ovšem na tuto kauzu stejný náhled.

„Mně je to asi jedno. Možná je lepší podpořit výstavbu a infrastrukturu, zeleně je tady dost v lesoparku,“ uzavírá pan Jurík, který bydlí na sídlišti. 

Autorka: Hana Nevrlá