„Pro radu a pomoc k nám chodí desítky lidí týdně. Velké množství je jich i z Prostějovska,“ uvedla Andrea Běhálková, šéfka olomouckého občanského sdružení SPES, které služby poskytuje zdarma.

Jeho průměrným klientem je prý mladá domácnost.

„Manželé kolem dvaatřiceti let se středoškolským vzděláním. Jejich průměrný měsíční příjem byl osmnáct tisíc čistého, ale pak z nejrůznějších příčin o část výdělku přišli. A dluhy, obvykle ve výši kolem sedmi set tisíc a to až u dvanácti věřitelů, jim zůstaly,“ popsala Běhálková.

Do dluhů i kvůli nemocem či hráčské vášni

Příčiny předlužení domácností jsou podle jejích slov různé.

„V poslední době je to nejčastěji nezaměstnanost a rozvod partnerů, ale může to být i dlouhodobá nemoc. Máme i hodně klientů, kteří si naprosto neuvážlivě nabrali úvěry, aniž by zvážili důsledky, a spočítali si, zda na ně vůbec mají. Jiní se pak do dluhů dostali kvůli hráčství či alkoholismu,“ zmínila se.

Jedním z dlužníků byl i M.S. z Prostějova, kterému vloni v srpnu povolil Krajský soud v Brně oddlužení – takzvaný osobní bankrot. Prostějovskému deníku původně slíbil, že svůj příběh anonymně zveřejní, na radu právníka si to však rozmyslel.

„Zakázal mi mluvit,“ řekl osmatřicetile­tý muž.

Psycholog Jaroslav Skalička z Prostějova tvrdí, že se lidé obávají medializovat své finanční problémy především kvůli svým věřitelům.

„Pokud je osloví někdo od novin, mohou se cítit ohrožení,“ vysvětlil Skalička.

Dlužníci myslí i na sebevraždy

Dlužníci k němu přicházejí s depresemi, mívají problémy v rodině, v partnerských vztazích.

„Někteří pomýšlí i na sebevraždu,“ zmínil se psycholog s tím, že tyto případy nebývají nijak akutní.

„S klienty lze pracovat, hledat příčiny problémů a možnosti, jak je zvládnout,“ nechal se slyšet.

SPES pomáhá a radí na všech frontách

Zatímco psycholog léčí dlužníkovu duši, SPES ohlídá jeho dům, konto a peněženku. Třeba těm, kteří dostali výpověď, pomáhá sdružení zajistit, aby jejich dluhy nerostly.

„Docilujeme toho buď zastavením vymáhání nebo zastavením exekucí pro nemajetnost. Dále klientům pomáháme vyjednávat odklady splátek či splátkové kalendáře tak, aby zvládali svou situaci a k exekuci vůbec nedošlo,“ informovala předsedkyně sdružení.

Lidem také pomáhají vyřešit pojištění úvěru, odvolání proti platebním rozkazům, ochranu proti exekuci a především pak zabavení majetku někoho jiného než dlužníka. Zabývají se i přiměřeností exekucí.

Jak je to s osobním bankrotem?

„Mimo to zjišťujeme a vypočítáváme, zda klient splňuje veškeré podmínky pro řízení o osobním bankrotu. Zájemcům pomáháme vyplnit návrh na povolení oddlužení podle nového insolvenčního zákona,“ upozornila Andrea Běhalová s tím, že jejich úspěšnost u soudu je v těchto případech více než devadesátipro­centní.

Osobní bankrot ale nemůže využít každý. „Není pro podnikatele, nezaměstnané, lidi na mateřské dovolené. Návrh na něj rovněž nemohou podat manželé společně.

Většinou se tak stává, že oddlužen je pouze jeden s partnerů, druhému dluhy zůstanou,“ upozornila.

Přesto tvrdí, že osobní bankrot, je pro lidi v dluhové pasti velmi dobrý.

„Dává totiž možnost po pěti letech začít zcela znova a bez dluhů,“ prohlásila předsedkyně občanského sdružení SPES se sídlem v Litovelské ulici. To nabízí pouze poradenství.

Poradit se můžete i předem

„Nikoli peníze, či produkty a doporučení nějakých poskytovatelů úvěru,“ řekla jeho předsedkyně a všem doporučila, aby se k nim přišli poradit, dříve než se vůbec zadluží.

„Můžeme tak dobře ošetřit budoucí problémy a upozornit na to, co by smlouva měla, respektive neměla obsahovat, a na co si dát pozor,“ vysvětlila Běhálková.

SPES je financován z dotací.

„V tomto roce jsme obdrželi dotaci od Krajského úřadu Olomouckého kraje, od Magistrátu města Olomouce a ministerstva vnitra. V loňském roce, kdy jsme začali fungovat, jsme byli financování i z prostředků Evropské unie a rady vlády pro záležitosti romské komunity,“ informovala předsedkyně SPESU.

Kromě SPES však existují i jiné organizace, které pomáhají s přípravou a vyplněním návrhu na povolení oddlužení. Této problematice se věnují i právní firmy. Klienti však u nich musí platit, a to sumy v řádech tisíců korun.