Návrh studie náměstí bude představen ve Školní ulici ve čtvrtek 8 února v 16 hodin. "Cílem je vytvoření živého náměstí s množstvím zeleně, kvalitními povrchy, mobiliářem a artefakty odkazujícími na bohatou historii lokality bývalého židovského města," vzkazuje radnice obyvatelům města.

Parkoviště zmizí. Náhrada? Osm míst

Placené parkoviště v prostoru sevřeném ulicemi Uprkova, Kostelní a Koželuhova zmizí.

Revitalizované prostranství před bývalou základní školou na Husově náměstí v Prostějově. 24.3. 2023
Město získalo milionovou dotaci na revitalizaci Husáku

Nahradí ho klidové prostranství. Mají tu být sedací lavice, odpadkové koše, stojany na kola, veřejné lampy a také vodní prvek a třináct nově vysazených stromů. Půjde o listnáče ve štěrkovém podkladu.

"Návrh náměstí pracuje s motivy, které odkazují na židovskou historii a archeologické nálezy z této lokality." Viditelné to bude na lavicích nebo v dlažbě. "Nový vodní prvek je reminiscencí nálezu židovské mikve," avizují představitelé prostějovské radnice s tím, že náměstí bude výrazně upřednostňovat pohyb chodců a cyklistů.

Městská tržnice v Prostějově, leden 2024
Největší ostuda Prostějova? Městská tržnice. Zde je další pořadí v anketě

Možnost parkování se přesune nedaleko. Do míst, kde je teď tržnice, protože tu čeká demolice: "Kolem náměstí zůstane celkem osm vyhrazených parkovacích stání." Prostor má totiž fungovat především jako pěší zóna s omezenou dopravní obsluhou. Silnice a chodníky budou bez obrubníků.

"K úpravě nové plochy na dočasné parkoviště dojde v červnu," přiblížil radní Jiří Rozehnal.

Jak dodal, v lokalitě letos proběhne archeologický průzkum a v roce 2025 by se měla odehrát realizace projektu. "V rozpočtu města na rok 2024 byly vyčleněny dva miliony na další stupně projektové dokumentace," doplnila radnice.

Závlaha dešťovkou

Kdo přijde na veřejné představení návrhu, dozví se podrobnosti. Například to, že "kvůli svažitosti terénu bude náměstíčko opatřeno pobytovým schodem tak, aby centrální prostor byl co nejvíce rovinný. A středová část bude lemována žulovými chodníky v různém opracování a provedení." Návrh také uvažuje o hospodaření s dešťovou vodou, vegetace by mohla být zavlažována vodou nashromážděnou ze střech a povrchů. Voda by byla přiváděna přímo k zeleným plochám.

Celodenní program s komentovanými prohlídkami nabízí v Prostějově nedělní Den židovských památek.
Hanácký Jeruzalém se vydá po stopách Židů, zve na celodenní program

Připomínka židovské minulosti

Skutečnost, že na náměstí mají být odkazy na židovskou historii a archeologické nálezy v této lokalitě, zaujala lidi ze spolku Hanácký Jeruzalém, který se snaží v Prostějově pečovat o židovské kulturní dědictví. "S velkým zájmem budeme sledovat průběh realizace," nechali se slyšet.