Její majitel Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) usoudil, že bude výhodnější rozsáhlou stavbu zdemolovat a na místě postavit zcela novou nádražní budovu.

"Řešili jsme aktuální stav budovy a vyhodnotili jsme, že je nevyhovující. Došlo se k jednoznačnému závěru, že nejvýhodnější bude její demolice," uvedla tisková mluvčí SŽDC Kateřina Šubová v reportáži České televize.

Přitom ještě před dvěma roky uvažovala SŽDC o celkové rekonstrukci zajímavé historické budovy, která se mohla stát i kulturní památkou.

„V letošním roce připravujeme aktualizaci projektové dokumentace na kompletní rekonstrukci budovy Prostějov místní nádraží, která by se mohla zahájit v roce 2019,“ uvedla v létě roku 2017 Kateřina Šubová pro Deník.

Zpráva o chystané demolici zaskočila i představitele města Prostějov.

"O budoucnosti budovy Místního nádraží se ze strany vlastníka budovy, společnosti SŽDC, s.o., rozhoduje více než dva roky, přičemž v mezidobí padlo několik variant, z nichž žádná doposud nebyla konečná. Informaci o uvažované demolici, která proběhla minulý týden v tisku, město Prostějov oficiálně neobdrželo," komentoval Jiří Rozehnal, náměstek primátora.

Nová pošta v nové budově

Dominantní stavba stojící na rozmezí ulic Rejskovy a Slakovského téměř sto třicet let, neslouží jen železniční dopravě.

V budově sídlí pobočka České pošty, je tam i několik bytových jednotek a dlouhé roky sloužila veřejnosti i restaurace.

"V závěru letošního srpna proběhlo jednání se zástupci SŽDC, kde byla Česká pošta seznámena se záměrem přípravy demolice stávající budovy s poštou Prostějov 3. Pozemek bude využit pro stavbu nové budovy a parkoviště. Provoz pošty Prostějov 3 bude ve stávajícím prostoru zachován co nejdéle, náhradní prostory pobočky pošty budou zároveň budovány v nové budově," sdělil Deníku mluvčí České pošty Matyáš Vitík.

Město se chce ještě s vedením SŽDC sejít.

"V souvislosti s výše uvedenými informacemi se tento týden uskuteční z naší iniciativy jednání zástupců SŽDC, s.o. a Statutárního města Prostějova, týkající se problematiky budovy Místního nádraží v Prostějově. O výsledku budeme vedení města, radu, zastupitelstvo a veřejnost informovat," informoval náměstek Rozehnal.

Jízdenky tam už nekoupíte

Soumrak nad prostějovským Místním nádražím se začal stahovat v roce 2013, kdy Ministerstvo kultury nezařadilo jeho budovu na seznam kulturních památek.

O tři roky později prodaly České dráhy budovu Správě železniční dopravní cesty, která plánovala velkolepou rekonstrukci. Nakonec došla k závěru, že budovu srovná se zemí.

Od neděle pak České dráhy zrušili ve stanici prodej jízdenek.

MÍSTNÍ NÁDRAŽÍ PROSTĚJOV
- vzniklo v roce 1889 patřilo Moravské západní dráze
- byla zde umístěna výtopna a vodárna
- vlečky do Starorežné, Sladovny a bývalé vojenské opravny