Úřad práce v Prostějově zvyšuje v tomto roce částky u příspěvků na vytvoření společensky účelných pracovních míst a veřejně prospěšných prací (VPP). To motivuje zaměstnavatele i jejich potenciální pracovníky.

„Například při zřízení nového pracovního místa pro osobu nezaměstnanou déle než dva roky nebo uchazeče o zaměstnání staršího padesáti let může zaměstnavatel nyní získat příspěvek až 90 procent základního tarifu z platového výměru, maximálně však 18 tisíc korun měsíčně,“ uvedl mluvčí Úřadu práce v Prostějově (ÚP) Adolf Tomandl s tím, že příspěvek bude poskytován po dobu šesti měsíců s výjimkou osob nad 50 let, kde doba poskytování příspěvku bude jeden rok.

Na každého člověka umístěného na VPP při plném pracovním úvazku dostane zaměstnavatel 9430 korun plus částku na sociální a zdravotní pojištění a příspěvek na státní politiku. Je to stejné jako u společensky účelných pracovních míst. „Zájem obcí je velký. Už nyní na počátku ledna jednáme s obcemi Přemyslovice a Čelechovice na Hané,“ poznamenal Tomandl.

Přemyslovice jsou jednou z obcí, která podle statistik zaměstnává na VPP nejvíce lidí. „Práce nezaměstnaných využíváme od doby, kdy je úřad práce začal na veřejně prospěšné práce umisťovat. Každý rok žádáme minimálně o šest lidí,“ sdělila Hana Zušťáková z obecního úřadu v Přemyslovicích.
V roce 2007 umístil prostějovský ÚP ve spolupráci se starosty obcí 223 nezaměstnaných, mezi nimi i osoby, které byli v evidenci uchazečů o zaměstnání déle než čtyři roky.

Ke snižování nezaměstnanosti v regionu využívá ÚP také projekty a kurzy spolufinancované Evropským sociálním fondem. V průběhu minulého roku prošlo evropskými kurzy 391 lidí. Další se zúčastnili zhruba dvou set rekvalifikačních kurzů, například pro svářeče a šičky, což odpovídá rozložení průmyslu na Prostějovsku.

„Počty absolventů těchto kurzů nestačí pokrýt poptávku všech zaměstnavatelů. Na konci prosince jsme měli hlášených 960 volných pracovních míst. Firmy měly zájem převážně o oděvnické a strojírenské profese,“ dodal Adolf Tomandl.