„Myslím že misie byly takové, jaké mají být. S nadšením, ohněm a mocí Ducha svatého,“ zhodnotil uplynulý týden kazatel Tomasz Waściński. Překvapili jej především starší lidé, kteří se misií účastnili.

„Jsou daleko otevřenější, je z nich cítit mnohem větší nadšení než na jaké jsme zvyklí jinde. Myslím, že tímhle byly tyto misie výjimečné. Nikdo z nich se nebál mluvit a v jejich srdcích se otevřelo mnoho dávno zasutých dveří,“ prohlásil kazatel.

Velkou duchovní pomoc znamenala návštěva řeholníků i pro mladé.

„Nejvíce mě zasáhla mše svatá se slavností smíření. Tam jsme se s mnohými lidmi i věcmi v životě opravdově a vnitřně smířili,“ uvedla mladičká varhanice Lucie Ševrová. Pro ni byl týden náročný i po muzikantské stránce.

Nezapomentulená zpověď

Smíření bylo hlavním tématem mnoha rozhovorů při hodnocení misií. „Pro mě byla nejvýraznějším zážitkem zpověď u otce Jiřího. Bylo to velké duchovní očištění a posila,“ řekla si farnice Markéta Hurčíková.

„Samozřejmě bylo také pěkné poslechnout si i scholu Venimus z Frýdku. Jejich zpívaná křížová cesta byla skvělá,“ pochvalovala si další zážitek Markéta.

Kdo mnoho miluje, musí mnoho obětovat

Pro věřící ze čtyřech farností byly lidové misie opravdovou posilou v jejich duchovním životě.

„Společnost nás nabádá ke konzumu, k tomu si prostě užívat. Dokonce se prohlašuje, že láska je něco relativního, něco čeho jsem měřítkem já sám. Je tomu ale naopak. Není skutečná láska bez obětí, kdo mnoho miluje, musí mnoho obětovat. To si můžeme uvědomit právě při pohledu na Toho, kdo se obětoval až do krajnosti. A musíme se snažit, aby kříž pro nás nebyl jen pouhou ozdobou, ale aby se stal součástí našich srdcí. A k tomu byl uplynulý týden skvělou příležitostí,“ připomněl lidem v kostele biskup Josef Hrdlička.

Svěcení kříže

Po mši posvětil i misijní kříž. Jako upomínka na prožitý týden poslouží lidem pískovcový kříž, který stojí před kostelem už mnoho desítek let. Na něm se tento týden objevily letopočty všech misií, které se v Brodku ve dvacátém století konaly. Před letošním je v pískovci vytesán rok 1940. Nejstarší farníci tedy prožili poslední misie jako malé děti.

Řeholníci se do Brodku vrátí zase za rok na takzvanou rekolekci. „Je to taková obnova,upevnění toho, co lidé při letošních misiích získali,“ vysvětlil kněz Tomasz Waściński. (pam)

Prostějovský deník|Propagujte i svojí stránku