„V některých ohledech se můj život změnil zcela zásadně. Už nenesu zodpovědnost za město, ani se nemusím povinně účastnit jednání, ačkoliv je i nadále navštěvuji jako čestný host. Stal jsem se zastupitelem pověřeným za řízení Městské policie. Kromě toho jsem byl zvolen členem finančního výboru a také předsedou Komise pro nákup uměleckých děl," popisuje profesní změny bývalý primátor města Prostějova, nyní zastupitel Miroslav Pišťák.

Naopak v jeho osobním životě se toho příliš nezměnilo.

„Myslel jsem, že s odchodem z primátorského postu budu mít více času, opak je pravdou," usmál se prostějovský exprimátor a pokračoval: „Jako člena finančního výboru se mě doposud týká i sestavování městského rozpočtu. Zároveň jsem pověřený řízením Městské policie, což mi zabírá čas téměř srovnatelně s mým působením v čele města," dodává Miroslav Pišťák.

Za přijatým darem si i nadále stojí

Svého rozhodnutí o demisi nelituje ani s odstupem času, ačkoliv si i nadále stojí za přijatým finančním darem, který před časem rozvířil média i veřejnost.

„Co se týče mé rezignace z funkce primátora, dnes bych možná něco udělal jinak, ale to není podstatné. Přijatý finanční dar jsem poctivě zdanil a vykázal. Pakliže tohle někdo vnímá jako nemorální, pak opravdu nevím, co by mělo být morálnější," vyjádřil se ke kauze finančního daru bývalý primátor.

Hospodaření města chválí

V posledních dnech letošního roku se neubránil ani krátké rekapitulaci fungování nového vedení města.

„Podle mého názoru pracují dobře a říkám to velmi rád. Jsem rovněž velmi potěšen, že se na posledním zastupitelstvu podařilo hned napoprvé schválit rozpočet, což vnímám tak trochu jako malou satisfakci, protože jsem na něm také několik měsíců pracoval," řekl Miroslav Pišťák.

Na otázku, na co je nejvíce pyšný za své letošní úřadování odpověděl jednoznačně:

„Z pohledu hospodaření je rok 2015 pro Prostějov velmi úspěšný. Město dosáhlo celé řádky ocenění díky dobré práci hospodářů," pochválil Miroslav Pišťák a zároveň popřál čtenářům úspěšný vstup do Nového roku.

„Přeji všem, aby se nám v příštím roce dařilo ještě lépe, než v tom letošním. Aby se nám vyhýbaly nepříjemnosti a pokud už se nějaké najdou, abychom se s nimi dovedli dobře poprat. A jakožto věřící všem přeji Boží požehnání," uzavřel bývalý primátor města Prostějova, nyní zastupitel Miroslav Pišťák.