Rozhodnutí Ministerstva kultury je pravomocné.

„Dalo se to čekat," řekla primátorka Prostějova Alena Rašková.

„Účastnila jsem se prvního jednání v Praze a musím říci, že jsme se jako město odvolali proti rozhodnutí z jednoho důvodu: pod uvedeným místem dnes vedou různé sítě, což do budoucna může způsobit nepředpokládané komplikace," uvedla Alena Rašková s tím, že tuto obavu sdílí stále.

Dodala také, že jinak proti prohlášení místa kulturní památkou nic nenamítá.

Prostějov byl významným židovským duchovním centrem

V Prostějově žila na přelomu 18. a 19. století druhá nejpočetnější židovská komunita na Moravě, město bylo významným duchovním židovským centrem.

Pod parkovištěm a parkem ve Studentské ulici dodnes leží ostatky 1924 židovských občanů, kteří v Prostějově žili.

„Chtěl bych věřit, že se tak uzavřela smutná kapitola nepochopení historických a náboženských souvislostí ze strany části prostějovských občanů i politické reprezentace města, protože v usnesení se přímo potvrzuje pietní význam tohoto místa" uvedl Tomáš Jelínek, mediální zástupce charitativní americké nadace WMSBG Kolel Damesek Eliezer, která již několik let o rehabilitaci původního židovského hřbitova jako pietního místa usiluje.

Slavnostní náboženské shromáždění jako předzvěst spolupráce

Na místě starého židovského hřbitova v Prostějově zdevastovaného za nacistické okupace se u příležitosti 200. výročí úmrtí vrchního prostějovského rabína Cvi Jehošui Ha Leviho Horowitze konalo nedávno vzpomínkové setkání.

Slavnostní náboženské shromáždění zorganizovala dobročinná americká organizace WMSBG Kolel Damesek Eliezer ve spolupráci s Federací židovských obcí ČR.

Vedle primátorky města Aleny Raškové, jejího náměstka Pavla Smetany, se ho zúčastnili také zástupci Kanceláře prezidenta republiky, Parlamentu ČR, vedení Olomouckého kraje a vrchní vídeňský rabín Arie Folger, který vedl modlitby.

Právě on dlouhodobě sleduje projekt rehabilitace starého židovského hřbitova v Prostějově a přítomným poděkoval za podporu snahy o navrácení důstojnosti místu posledního odpočinku prostějovských židů.

Tomáš Jelínek mezi jiným ocenil zejména přítomnost představitelů města na pietním setkání jako předzvěst ochoty společnými silami alespoň částečně vrátit Prostějovu významnou kulturní památku.