Kostelvpatří k areálu konventu, který je nyní opuštěný. Ještě před pár lety v něm však fungoval domov důchodců a lékárna. Milosrdní bratři počítají s tím, že areál v budoucnu opět využijí. Plánují mimo jiné obnovení provozu své lékárny.

„Návrat řeholníků není v nejbližších letech reálný, v celé provincii jich nyní působí pouze šest. Zajistit provoz budov kláštera není v současné době v našich silách, proto hledáme strategického partnera. Vedeme jednání s možnými zájemci, ale na podrobnosti je zatím brzy. Každopádně se snažíme, aby využití bylo v oblasti zdravotně sociálních služeb,“ naznačil provinciál řádu Martin Macek.

V květnu 1959 museli mniši kostel opustit

Dne 16. května roku 1959, přímo po mši na slavnost zasvěcení chrámu, se do kláštera dostavili představitelé komunistické vládní moci a nařídili řeholníkům ještě týž den opustit své sídlo.

„Bratři si museli v noci sbalit kufry a opustit klášter,“ připomněl průběh událostí před padesáti lety provinciál řádu.

Šest mnichů odešlo tehdy na různá místa na Moravě pouze s osobními věcmi. Knihovnu, klášterní kroniku a další inventář museli nechat na místě. Dodnes neví, co se s ním stalo.

Po společenských změnách v roce 1989 se bratři již do Prostějova nevrátili. O provoz kostela se v současné době starají kněží z fary u kostela Povýšení Svatého Kříže. Každou sobotu v pět hodin odpoledne zde slouží mši.

Kvůli opravám byly z lékárny odvezeny drobné předměty

Jako zázrakem zůstala v klášteře zachována původní historická lékárna, která přežila takzvanou socialistickou éru a fungovala ještě na začátku nového tisíciletí. I ta by se měla po nalezení finančního partnera znovu otevřít.

„V objektu chystáme opravy. Proto jsme z lékárny odvezli drobné vybavení, které by při stavebních aktivitách mohlo přijít k úhoně. Některé předměty jsme přemístili do naší lékárny v Brně, z jiných chystáme výstavu při příležitosti Noci kostelů, která bude 29. května,“ prozradil Martin Macek.

Fresky se opravují postupně

Posledních patnáct let se Milosrdní bratři snaží také opravovat fresky v kostele.

„Je to vzácný původní rokokový interiér, včetně dochovaného mobiliáře. Fresky jsou dílem prostějovského rodáka Františka Antonína Sebastiniho, o to je tato památka pro město důležitější,“ konstatovala Kamila Davidová, specialistka pro restaurování z územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Olomouci.

Letos tu ale restaurátoři opravovat nebudou, protože se řádovým bratřím nepodařilo sehnat dostatek peněz, aby mohly práce začít. Příští rok chtějí žádat o dotace znovu.