Odměnou všem zúčastněným byly příjemné chvíle strávené ve svátečním duchu, ale samozřejmě také mikulášská nadílka.

Na dětském oddělení probíhala akce formou individuálních návštěv mikulášské družiny, v rámci kterých děti spolu se zdravotníky zpívaly i recitovaly. Odměnu od Mikuláše si každý ze zájemců musel zasloužit.

„Letos byla akce opravdu vydařená. Všechny děti se úplně ponořily do sváteční nálady a Mikuláš si během svého putování poslechl celou plejádu pěkných písniček, koled a básniček. Pro naše pacienty to bylo jednoznačně milé zpestření i vytržení z nemocniční atmosféry,“ popisuje Mgr. Marie Jouklová, hlavní sestra Nemocnice Prostějov, s tím, že nadílky se dočkalo přes patnáct aktuálně hospitalizovaných dětí dětského oddělení a také více než šest desítek pacientů oddělení léčebny dlouhodobě nemocných.

Rolí Mikuláše, čertů a andělů se přitom letos netradičně ujaly dobrovolnice z řad veřejnosti spolu se studenty Střední zdravotnické školy Prostějov.

„Se studenty spolupracujeme již dlouhodobě a za jejich věrnou pomoc jim moc děkujeme. Překvapivá letos ale byla nabídka pomoci z řad veřejnosti. Jmenovitě bych proto ráda poděkovala slečnám Ivaně Košťálové a Michaele Faltýnkové, které samy iniciativně nabídly svou pomoc a darovaly pacientům mikulášské balíčky. Takovouto ochotu v dnešní době již často nevidíme a nejen pro nás, ale zejména pro naše pacienty, je přímo neocenitelná,“ uzavřela Barbora Olejníková, marketingová manažerka Nemocnice Prostějov.