Radní z řad ČSSD a ODS doporučili zastupitelům výkup schválit. Ti většinou hlasů na svém posledním zasedání návrh podpořili. Opoziční TOP 09 rozhodnutí napadla.

„Výnos společníka z prodeje byl milion dvacet tisíc korun, tedy pět set šedesát procent původního vkladu. Vzhledem k tomu, že k tomuto projektu nebylo vypsáno výběrové řízení s jasným záměrem poskytnout privátnímu partnerovi takový výnos, nelze se domnívat, že je vůči občanům města transparentní a v souladu s dobrými mravy," nechal se slyšet Aleš Matyášek, prostějovský zastupitel za TOP 09.

Náměstek primátora prostějovského magistrátu Jiří Pospíšil (ODS) připomněl, že záležitosti kolem vzniku aquaparku řešili zastuptelé na sklonku roku 2005.

„Zastupitelstvo tehdy schválilo Smlouvu o veřejno privátním partnerství, na základě které byla realizována spolupráce při výstavbě aquaparku. Schválilo také účast města Prostějova v obchodní společnosti Mi Pro Stav a současně i peněžitý vklad města do této společnosti ve výši dvaceti tisíc korun," konstatoval.

Město postupně svůj podíl v Mi Pro Stavu navyšovalo. Před výkupem vlastnilo 81 procent obchodního podílu, Micos 19 procent.

„Odkupem podílu město ušetří nájemné ve výši šest set tisíc korun, které platí Domovní správa Prostějov společnosti Mi Pro Stav," pochvaloval si Pospíšil.

Jak je to s pokutou?

Posunula se nějak pře ohledně pokuty vyčíslené za údajně nelegální počínání města při výstavbě aquparku, na což poukázal antimonopolní úřad?

„Město Prostějov v této věci zastupuje externí právní zástupce – advokátka a v probíhajícím řízení správní orgány i soudy doručují písemnosti pouze jí, nikoliv městu. Podle nám dostupných údajů není ve věci dosud pravomocně rozhodnuto, poslední známá skutečnost je ta, že loni v srpnu bylo městu Prostějovu doručeno usnesení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kterým tento úřad na základě rozhodnutí Krajského soudu v Brně začal ve věci jednat znovu od začátku správního řízení," sdělil Pospíšil.

Ohlasy tehdejších i současných zastupitelů

V roce 2005 nehlasoval ani jediný městský zastupitel proti vstoupení města do Mi Pro Stavu. Pro zvedla ruku například senátorka za ČSSD Božena Sekaninová, poslanec za ODS Radim Fiala, či Václav Šmíd za KSČM. Jak vidí tito zastupitelé, kteří jsou stále členy městského sboru, nedávný odkup podílu Micosu?

„Já jsem hlasoval pro. Kupovalo se to levněji, než bylo ve smlouvě. Aspoň tak se to řeklo na zastupitelstvu," nechal se slyšet Šmíd.

Božena Sekaninová se posledního zasedání prostějovských zastupitelů nezúčastnila. „Byla jsem na zahraniční cestě," vysvětlila. Sumu vyplacenou za obchodní podíl komentovala takto: „Předpokládala jsem, že bude nižší."

Radima Fialu se redaktorům Prostějovského deníku na telefonu zastihnout nepodařilo. Buď byla linka obsazená, nebo hovor nepřijal. Nazpět nezavolal.

„Ve smlouvě není uvedeno, že bude podíl odkoupen za určenou částku. Je tam dáno, že navyšování podílu bude mít za následek stoprocentní převzetí," zdůraznil Aleš Matyášek. Dodal, že účast ani ručení druhého společníka není smlouvou upravena a celá tíže projektu aquaparku je tak na straně města.