Pane Šmucre, jak hodnotíte začátky spolku?
Jsme rádi, že se objevují stále noví členové. Jsou to navíc lidé známí z oblasti kultury i společenského života. Lidé s upřímným vztahem k městu a ke kulturním hodnotám.Jsme apolitický spolek,spojující lidi různého náboženství i různých politických postojů.

Připomenul byste cíle spolku?
Jde o dobrovolné sdružení lidí připomínajících spolužití různých kultur v historii města. Chceme připomenout význam některých zapomenutých osobností a připomenout i některé historické souvislosti, na které jsme dnes trošku zapomněli. Samozřejmě jedna z věcí, která vlastně stála na počátku činnosti spolku je připomínka památky vice něž 1200 prostějovských občanů židovské komunity, kteří byli zavražděni v době nacistické okupace.

Prostějovská primátorka Alena Rašková
Primátorka k záboru parkoviště u Kaska: Jednání Manthellanu je vydírání


Jak byste zhodnotil dosavadní činnost?
Máme za sebou první přednášku o historii starých hřbitovů. Zúčastnilo se jí asi osmdesát lidí, měla tedy docela velký dosah. Na únor plánujeme kulturní vystoupení, které připomene židovský svátek Purim. Připravujeme také připomínku deportace našich spoluobčanů, která naváže na loňskou akci. Chceme tím začít budovat tradici této piety. Jsme zájmovou, neprofesionální organizací. Snažíme se sházet podle našich možností. Zapojíme do činnosti spolku rádi každého, kdo respektuje jak jeho cíle, tak i apolitičnost.

Nejde než se nezeptat také na dění kolem bývalého židovského hřbitova ve Studentské ulici. Jak hodnotíte kauzu, která se během roku z problematiky vyvinula?
Od začátku mají lidé v Prostějově o problematice velmi málo informací. Ať záměrně, nebo omylem, se dostaly k lidem informace, které vedly ke zbytečné hysterii. Věc je přitom v zásadě pro město velkou příležitostí. Na místě starého hřbitova je možné realizovat ve spolupráci města s židovskými obcemi a nadací pietní úpravy. Úpravy, které budou ku prospěchu všech jednajících stran a hlavně města Prostějova.

Může podle vás za dlouhotrvající nejistotu ohledně místa špatná komunikace? Podcenily jednotlivé strany něco?
Nechci a nebudu dělat soudce v této věci. To nemá žádný smysl. Je nutné trpělivě vysvětlovat a osobně jsem optimista. Přibývá lidí, kteří jsou ochotní v této věci naslouchat objektivním informacím a názorům odborníků. To je příslib, že se věc úspěšně dořeší. Existují dobré příklady řešení těchto problémů v České republice. Samozřejmě budou lidé, které nepřesvědčí nic a zde nezbývá než mít odvahu a čelit hlouposti a hysterii. Tady musíme být rozhodnější. Poslední dny přináší výsledky vyjednávání o celé věci optimizmus a naději. Tento optimizmus a naději sdílím od počátku této kauzy.

Zbožní muži z USA, Británie, Izraele, Rakouska a České republiky na místě starého židovského hřbitova v Prostějově
Dohoda: bývalý židovský hřbitov bude pietnější