V prostějovském muzeu proběhne výstava s názvem Židé v boji a odboji, která je věnovaná židovským vojákům, kteří bojovali na všech frontách proti nacistům, a kteří bojovali i za naši svobodu.

Starý židovský hřbitov ve Studentské ulici má také svá parcelní čísla. Na jaře se Hanácký Jeruzalém obrátil na město s návrhem aktualizovat geometrický plán starého židovského hřbitova a zapsat tuto kulturní památku pod samostatnými parcelními čísly do katastru nemovitostí.

Dále si Prostějov připomene osoby, které byly zavražděné. Do chodníku se umístí jedenáct kamenů se jmény. Ty budou uloženy v ulici Křížkovského.

Dny evropského dědictví v Prostějově nabídnou také komentovanou prohlídku nového židovského hřbitova.

A nakonec rabín Horowitz dostane nový náhrobek. Starý zničili vandalové.

Takové novinky odhalila tisková konference. 

U Brodku u Prostějova ve směru na Vyškov došlo při prudkém brzdění k výpadku kafilerie.
Na D46 se vysypal náklad z kafilerie