„Součástí výtisku každého jízdního řádu je anonymní dotazník. Ten lidé mohou poslat na adresu informačního střediska městského úřadu nebo do FTL. Chodí nám ale i maily a dopisy s požadavky lidí,“ zmínil možnosti shromažďování podnětů od Prostějovanů ředitel divize autobusové dopravy FTL Jiří Hloch.
Od roku 2008 budou některé linky zrušeny, respektive převedeny pod jiné číslo. Například spoje linky číslo 10 z Čechůvek do autobusové stanice budou svedeny pod linku číslo 5. Naopak některé spoje linky číslo 9 budou od nemocnice zajíždět přes autobusovou stanici až do průmyslové zóny a zpět.