Podél třídy Kosmonautů a ve středu univerzitního campusu pokračuje výstavba BEA campusu Olomouc. Další etapa nese název BEA city business residence. Nová zástavba s dynamičtější architekturou zde navazuje na stávající panelové domy. Výstavba moderní polyfunkční městské čtvrti by měla být dokončena v roce 2024.

Vizualizace projektů na třídě Kosmonautů a třídě 17. listopadu

„Při projektování jsme kladli důraz na vytvoření odpočinkových a zelených ploch, stejně tak jako na funkční pluralitu a urbanistické napojení na okolní zástavbu. Chtěli jsme vytvořit součást zdravého města, kam chodí lidé nejen do zaměstnání, ale i za vzděláním nebo zde aktivně tráví svůj volný čas,“ popisoval architekt Evžen Entner z ateliéru Alfaprojekt Olomouc.

Na protější straně třídy Kosmonautů blíže historickému centru již stojí železobetonový skelet moderní administrativní budovy Envelopa Office Center. Zahrnuje celkem šest nadzemních pater o celkové rozloze 15 tisíc metrů čtverečních.

Stavba již dostala kompletní siluetu a výšku podle architektonického návrhu a kolemjdoucí nyní mohou vidět, jak postupuje například zasklívání fasádního pláště. Dokončení stavby je plánováno v letošním roce.

Na ploše bývalých Sochorových kasáren na třídě 17. listopadu pokračuje výstavba městského bloku s více než 400 byty. Realizace projektu Bydlení Šantova probíhá postupně ve třech etapách. Hotovo by mělo být do roku 2023.

Rozšíření Šantovky

Envelopa Office Center a bytový komplex Šantova sousedí s obchodním centrem Galerie Šantovka, která otevřela na podzim 2013. Společnost Office Park Šantovka připravuje rozšíření Šantovky, která už nyní patří do desítky největších nákupních center v České republice.

Galerie 2 , na jejíž podobě investor opět spolupracoval s londýnským ateliérem Benoy ve spolupráci se společností Obermeyer-Helika, má stát na ploše stávajícího venkovního parkoviště a se stávající budovou bude propojena pasáží ve 2. a 3. nadzemním podlaží.

Ve Wittgensteinově ulici rovněž chystá investor kontroverzní výškovou budovu Šantovka Tower.