„Byla to obrovská kouřová stopa. Na jejím začátku bylo něco oranžového," popsala ve středu večer Hana Rákosníková z Olšan u Prostějova. Před šestou odpoledne se vracela s kamarádkou autobusem ze školy z Olomouce. Přes špinavé sklo veřejné dopravy uviděly na nebi něco podivného. Hana vzala telefon a vše vyfotila. Pořídila i video.

„Jak dlouho trval ten jev?" zajímal se ve středu ráno vedoucí prostějovské hvězdárny Jiří Prudký.

Dívky cestující z Olomouce pozorovaly kouř na nebi odhadem několik minut.

„Nejdřív se nám zdálo, že ta věc padá někam k Olšanům. Pak jsme k nim přijely a přišlo nám, že je to až někde nad Prostějovem," popsala Hanka.

Šéf prostějovské hvězdárny zdůraznil, že průlet meteoru lze pozorovat do jedné vteřiny. „Meteor to tedy nebyl," vyloučil Prudký.

Míní, že nejspíš šlo o stopu od letadla.

„Bylo krátce po západu slunce. V kondenzační stopě letadla lze v tuto dobu pozorovat tmavé části, které se jeví jako kouř," řekl Prudký s dovětkem, že obdobných pozorování lidé zasílají astronomům spousty. Pro pozorovatele hvězd jsou však tato svědectví bezcenná.

Muzeum Prostějovska dosud do svých sbírek nezískalo ani jediný hvězdný kámen.

„Já jsem ve své praxi nález meteoritu na okrese nezaznamenala. Lidé nám samozřejmě občas něco nosí s tím, že jde o meteority. Jedná se ale například o obyčejnou strusky," vyjádřila se Vladimíra Jašková, vedoucí oddělení přírodních a společenských věd Muzea Prostějovska. Strusky vznikají například při tavbě kovů.