Město dostalo dotaci od ministerstva financí před sedmi lety s tím, že peníze budou sloužit na rekonstrukci budovy, kterou měla využívat Univerzita Tomáše Bati. Poté, co se jí nepodařilo získat akreditaci, pobočka vysoké školy v Prostějově skončila. I když univerzita dva roky budovu nevyužívala, učebny měla pronajaté do konce loňského roku. Městu se podařilo vyjednat výjimku a část budovy pronajmout střední školy Art Econ, pro zbytek budovy však hledá uplatnění.

„Ministerstvo souhlasilo s tím, že budovu může využívat škola, která se přibližuje terciárnímu vzdělávání. A to je pouze Reálné gymnázium a základní škola. Škola by mohla využívat budovy pro nejrůznější aktivity a jako fakultní škola Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého by tam mohla dělat různé semináře, školení a různé kurzy. Napadá mě spousta akcí, které by se tam mohly konat," řekla náměstkyně primátora Ivana Hemerková.

Ředitel Halaš vysvětluje, proč to nejde

Podle ředitele reálného gymnázia by však využívání budovy na Husově náměstí znamenalo komplikace pro děti i učitele.

„Majetek je určený k hlavní činnosti, tedy k pravidelné výuce. To ale naše škola zajistit nemůže. Jen deset minut by zabralo, než by došli studenti z naší školy na Husovo náměstí. Když připočítám čas na cestu nazpět a na přezutí, je z toho celá vyučovací hodina. Museli bychom rozvolnit hodiny a učitelé by museli nosit veškeré pomůcky s sebou. To je neudržitelné, proti tomu by se vzbouřili učitelé i rodiče. Pokud bychom ve škole neměli pravidelnou výuku, porušili bychom zákon i zřizovací listinu," vysvětlil ředitel školy Rostislav Halaš s tím, že nechce nést odpovědnost za neplnění podmínek dotace.

Dotační podvod? Ne, zní z radnice

Snahu města převést budovy pod správu reálného gymnázia označila opozice za dotační podvod.

„Univerzita měla smlouvu o pronájmu uzavřenou do konce loňského roku, přitom dva roky tam neprobíhala výuka a škola budovu nevyužívala. Podle mého názoru to jeví známky podvodného jednání," vyjádřil se zastupitel František Švec (ANO 2011).

Proti tomuto tvrzení se však město brání.

„Ohradila bych se proti tvrzení, že město kryje podvod. Máme od ministerstva souhlas, aby v budově byly tři instituce, a to Univerzita Tomáše Bati, Art Econ a reálné gymnázium, které má nejblíže k terciárnímu vzdělávání. Podvod by byl, kdybychom neměli souhlas a udělali tam něco jiného," uvedla Ivana Hemerková.

„Reálné gymnázium je jedinou možností pro využívání budovy. Jednala jsem i s Masarykovou univerzitou v Brně, zda by nechtěla prostory využívat, ale škole by se pronájem učeben nevyplatil. Pokud se nám nepodaří dohodnout s ministerstvem, budeme muset dotaci vrátit," uzavřela náměstkyně primátora.