„Bude jím Josef Plaček z vojenských lesů, s nímž zájemci vyrazí po přednášce v Kovárně Ekocentra Iris na Husově náměstí. Na ní se bude hovořit nejen o městských parcích, ale i památných stromech v regionu a také škůdcích stromů v biokoridoru Hloučela,“ upřesnila Eliška Valentová z Českého svazu ochránců přírody. Tématický seminář je vhodný pro pedagogy, kteří se seznámí s metodickými materiály pro školy a využitím pracovních listů v terénu. Začíná v devět ráno a končí ve dvě hodiny odpoledne. (das)