„Obracím se na vedení města Prostějova s formální žádostí o přivolení k rozmístění šesti typů informačních a edukativních tabulek na pozemku, pod nímž se nacházejí ostatky 1924 židovských občanů města Prostějova. Tabulky s výhradně vzdělávacími sděleními apelující zejména na zdravý rozum dnešních generací občanů by měly zůstat na místě až do 27. listopadu, což je den 200. výročí úmrtí Rabína Horowitze, jehož obnovený památník na pozemku již stojí," uvedl v žádosti Michal Donath.

Na jeho dopis zareagovala tisková mluvčí města Jana Gáborová a radí, co přesně v podobných situacích dělat. „Standardním postupem je, že žádost přijde s dostatečným předstihem a je z ní patrný obsah a grafika rozmísťovaných předmětů či tabulek. Následně si vedoucí odboru správy a údržby majetku města vyžádá i stanovisko vedení města pro vydání souhlasu či nesouhlasu", napsala mimo jiné Jana Gáborová ve své odpovědi. Radnice žádost podle ní projedná v pondělí 25. července a po té Michalu Donathovi sdělí své rozhodnutí.

INFORMOVALI JSME Do Prostějova dorazili rabíni. Uctili své předky a kárali radnic

Autor: Marcela Žůrková