„V sobotu 16. července jsem prostějovské radnici oznámil, že se pietní akce na místě bývalého židovského hřbitova u budovy Reálného gymnázia bude konat. A současně s tím jsem je informoval také o tom, že zde budeme instalovat edukativní a informační cedulky o významu tohoto místa," řekl Michal Donath.

Ta stojí za plánovanou rehabilitací prostějovského hřbitova. Na pondělní akci chtěla nadace a rabíni ze všech koutů světa poděkovat ministerstvu kultury za to, že prohlásilo místo za kulturní památku. Současně se pomodlili za zdejší pochované, mezi kterými nechybí významný rabín Horowitz, předkové Edmunda Husserla i Michael Zweig, zakladatel rodiny literátů.

V pondělí 18. července zavolal Michalu Donathovi František Nevrtal z prostějovské radnice.

„Řekl mi, že žádné cedulky na hřbitově rozmisťovat nesmíme. Požádal jsem ho tedy, aby někdo z radnice na naši akci přišel, že se můžeme domluvit přímo tam, a já radnici požádám znovu ještě v pondělí odpoledne," upřesnil Michal Donath. Na pietní akt však podle jeho slov za prostějovskou radnici oficiálně nikdo nedorazil, ani s ním v této záležitosti na místě nejednal.

„My jsme o našem shromáždění informovali i městskou policii, a jak jsem si všiml, ta celou akci zpovzdálí pozorovala," doplnil Michal Donath.

K celé záležitosti se vyjádřila i mluvčí města Jana Gáborová.

„Ve středu 20. července jsme do datové schránky města Prostějova dostali žádost o rozmístění edukativních cedulek a panu Donathovi jsme napsali, že standardní postup je takový, že žádost musí přijít s určitým předstihem. Musí z ní být patrný obsah a grafika rozmisťovaných předmětů a tabulek," uvedla tisková mluvčí prostějovské radnice Jana Gáborová ve svém prohlášení k celé záležitosti a nastínila i další postup.

„Následně si vedoucí odboru správy a údržby majetku města vyžádá i stanovisko vedení města pro vydání souhlasu či nesouhlasu. Při rozhodování bere vedoucí odboru zejména v potaz, zda nedojde například k omezení užívání veřejného prostranství občany, ohrožení zdraví a bezpečnosti, či zda toto neznemožní údržbu, třeba sečení trávy," vysvětlila Jana Gáborová.

Podle ní je nutné vzít v potaz i to, že umístěné tabulky na bývalém židovském hřbitově v Prostějově postupně padají a existuje nebezpečí, že budou odcizeny, poškozeny nebo ohrozí kolemjdoucí ostrými plastovými hranami a hroty kovových tyčí.

„Stav edukačních tabulí průběžně dokumentujeme (pořizujeme fotodokumentaci), aby bylo zřejmé, v jakém stavu se nacházejí. Ty, které jsou v tuto chvíli popadané, ukládáme z výše uvedených důvodů do prostor vyhrazených městem Prostějovem." doplnila mluvčí Jana Gáborová s tím, že v pátek dopoledne měli na radnici uschovaných už třicet zmiňovaných tabulek.

Jak zjistila na místě naše redaktorka, v tentýž den odpoledne zůstala na místě skutečně přibližně třetina z původního počtu cedulí.

Zastupitelé města budou o případu jednat v pondělí 25. července.

Autor: Marcela Žůrková