„Jedná se o dluh firmy Masna Kroměříž, která si pronajímala prostory v areálu bývalých městských jatek. Firma dluží městu na nájmu spolu s náhradou škody téměř milion a půl korun," informoval náměstek primátora Jiří Pospíšil.

Radní se rozhodli vzít zpět žalobu podanou u Okresního soudu v Kroměříži a zastavit řízení na vydání platebního rozkazu o náhradu škody.

„Důvodem je rozhodnutí Krajského soudu v Brně, který zrušil konkurzní řízení na tuto společnost. Firmě nezůstal žádný majetek a bude vymazána z obchodního rejstříku," vysvětlil náměstek primátora s tím, že návrh radních ještě musí odsouhlasit zastupitelé.

Firma měla v pronájmu prostory v areálu bývalých městských jatek od června 1993. Po šesti letech prostory opustila, dlužné nájemné však už městu neuhradila. Na společnost byl v listopadu 2002 vyhlášen konkurz, výtěžek z něj však nestačil ani na úhradu přednostních věřitelů.

„Jedná se o dlouholetou kauzu, která byla uzavřená až v závěru minulého roku. V této chvíli je už jakékoliv vymáhání dlužných částek bezpředmětné," uvedl Jiří Pospíšil. „Zároveň bych chtěl zdůraznit, že s úpadkem firmy není nic společného Kmotr – Masna Kroměříž, která sídlí na stejné adrese," doplnil.