„Mám doma předškoláka, a když jsem s ním byla letos u zápisu, byla jsem doslova v šoku. Jsou tak silné ročníky, že kapacity základních škol v Prostějově nestačí," řekla maminka Jana Kadlecová, která je zároveň i členkou petičního výboru.

„V minulých letech bylo několik škol zrušených a zbylé doslova praskají ve švech. Některé školy musely otevřít třídu navíc nebo navýšit počty dětí ve třídách. Ve třídách je průměrně kolem třiceti žáků a v takto přeplněných třídách nemůže mít učitel dostatek času věnovat se individuálně každému žákovi, což snižuje i kvalitu vzdělání," míní Jana Kadlecová a zároveň dodává, že problémem jsou i přeplněné kroužky.

„Školní družiny jsou přeplněné a některé školy už zavedly opatření, že do družiny mají nárok chodit jen děti rodičů, kteří oba pracují. A na družinu mají přednostně nárok prvňáčci a druháci," vysvětlila maminka předškoláka.

Prostě vhodná alternativa

Základní škola měla být součástí Cyrilometodějského gymnázia a mateřské školy (CMG) v Prostějově.

„Ve městě už slouží církevní gymnázium a mateřská škola. Bylo by dobré mít i základní školu, která nabídne alternativu v podobě křesťanské výchovy dětí. Nemáme zájem vytvářet konkurenci, ale chceme rodičům a dětem nabídnout alternativu a dát jim možnost výběru," nechal se slyšet ředitel školy Jaroslav Fidrmuc.

Proč radní školu odmítli?

Radní však žádost gymnázia zamítli s tím, že ve městě ubývá počet dětí.

„Ve srovnání s populačně silným ročníkem 2007 se v posledních dvou letech narodilo o dvacet procent méně dětí. S tímto demografických vývojem musíme počítat i v dalších letech, kdy půjdou děti do mateřských a základních škol," vysvětlila náměstkyně primátora Ivana Hemerková a dodala, že zatímco před šesti lety se v Prostějově narodilo 450 dětí, minulý rok jich bylo jen 364.

K zápisům do prvních tříd letos dorazilo 639 dětí. Podle radnice lze obdobný počet očekávat ještě v dalších dvou letech, poté však bude počet školáků klesat.

„V této situaci by bylo nezodpovědné povolovat ve městě další základní školu," řekla Ivana Hemerková a dodala, že není možné vyloučit ani možnost, že radnice bude muset v budoucnu některé základní školy zrušit či sloučit.

Signatářům se důvody nezdají

Podle signatářů petice je rozhodnutí města nepochopitelné.

„Radnice neuvedla pádný důvod zamítnutí. Další základní školou by se rozšířila vzdělávací nabídka města, vytvořilo by se zdravé konkurenční prostředí a rodiče i děti by měli z čeho vybírat. Cyrilometodějské gymnázium má dlouhodobě výborné výsledky ve vzdělávání a výchově a základní škola by podpořila růst kvality vzdělání. Zřízením této školy by navíc rodiče získali možnost dát dětem vzdělání založené na křesťanských hodnotách a principech, které tvoří základ evropské kultury. Tato možnost základního vzdělání v Prostějově dosud chybí," dodala Jana Kadlecová.

Kde lze petici podepsat?

Petice mohou lidé podepisovat v průběhu června.

„Chceme rozdat petice po mateřských školách, každou neděli je mohou lidé podepisovat i v prostějovských kostelech. Připravili jsme i internetovou verzi petice, kterou lidé najdou na adrese www.petice24.com," uvedla Jana Kadlecová. (ham)