„Prostějovu by nejvíc pomohlo, kdyby měl vybudovaný obchvat města. Například už několik let se řeší severní obchvat, a co sleduji, tak se to několik dalších let řešit bude. Proto cokoli, co odvede dopravu z centra města, vítám," míní Karel Smrček.

Komplexní studie

Radnice si nechala vypracovat studii na propojení severu a východu Prostějova.

„V této studii budou řešeny prostorové vazby automobilové, železniční, cyklistické, pěší a veřejné autobusové dopravy, odstavné a parkovací plochy, plochy zeleně s ohledem na podporu případných protihlukových opatření a zlepšení estetiky území," informoval náměstek primátorky Zdeněk Fišer.

Dvě varianty

Dodal, že se bude rozhodovat mezi dvěma variantami.

První by propojila právě obchodní zónu na pomezí Držovic a Prostějova s Vrahovicemi.

„Jednalo by se o prodloužení silnice od Tesca ke slévárnám. Muselo by dojít k přemostění železniční trati," řekl náměstek primátorky s tím, že další varianta by pak počítala s napojením kolem bývalého Agrostroje.

Pod mostem a souběžně s estakádou

S tou první však počítá právě studie zaplacená magistrátem. Jejím autorem je opoziční zastupitel a architekt František Fröml.

„Přišel jsem s námětem na prodloužení severního obchvatu. Nová silnice by vedla pod dálničním mostem a za ním doprava, kde by pak probíhala souběžně s estakádou a řekou. Změna se objeví v první změně územního plánu," sdělil architekt.

Vyjádřil se také ke druhé variantě, v níž by mělo dojít k vybudování podjezdu pod tratí ve Vrahovické ulici.

„Řešení je to méně reálné. Muselo by dojít k vypořádání se s podjezdem i prodloužením Janáčkovy ulice," vysvětlil svůj názor František Fröml.

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) sice potvrdila, že by mělo v dohledné době dojít k úpravám přejezdu, neměly by se však týkat případného podjezdu.

„Přejezd v rámci modernizace dostane nový povrch. O tom, že by se zde měl budovat železniční podjezd, nemám žádné informace," řekl mluvčí SŽDC Marek Illiaš. Také Zdeněk Fišer potvrdil, že mnohé projekty by byly na delší dobu.

„Některé investice se dají zvládnout brzo, u jiných se jedná jen o dlouhodobé výhledy," vyjádřil náměstek primátorky.