„Místa je pořád málo a nová kolumbária rozšíří stávající stále nedostatečnou kapacitu,“ uvedl náměstek primátorky Jiří Pospíšil s tím, že samotná stavba je plánována na dobu od letošního května do září příštího roku.

„Jde o zakázku malého rozsahu a při výběru bude rozhodovat výše nabídkové ceny a délka záruky,“ doplnil náměstek Jiří Pospíšil. Podle jeho dalších slov, má být požadovaná záruka nejméně šedesát a nejvýše sto dvacet měsíců.

„Pochopitelně, že budeme požadovat po budoucím zhotoviteli bankovní záruku za kvalitu provedení díla po dobu záruční lhůty ve výši pěti procent ze sjednané ceny díla,“ dodal Pospíšil.

Celkové náklady dle kontrolního rozpočtu zpracovatele projektové dokumentace představují částku 4 521 290 korun.

Město Prostějov v poslední době zaznamenalo také velký zájem o pietní desky. K těm stávajícím v loňském roce přibyly další dvě. Pozůstalí si na nemohou nechat umístit jméno, datum narození a úmrtí příbuzného. Cena včetně montáže je 25 773 korun.