Podle vyjádření mediální referentky Anny Kajlíkové rozhodl pro mimosoudní řešení z důvodu dlouhého trvání sporu soud.

Záležitost se táhne od předminulého podzimu, kdy vypršela lhůta pro vystavění wellness a kongresového centra v západní části Prostějova. Firma měla na jeho postavení pět let, na práce však nedošlo. Společnost navíc dle smlouvy uzavřené s prostějovským magistrátem musí zaplatit pětimilionovou pokutu.

„Vzhledem k dlouhodobému sporu účastníků soud při zvážení hospodárnosti řízení i v zájmu na smírném vyřešení sporu dospěl k závěru, že v tomto případě jsou dány důvody pro nařízení setkání s mediátorem. To může vést k odstranění vzájemných rozporů mezi účastníky," sdělila referentka mediální komunikace.

Kdo spor urovná?

Zároveň se však obě strany nemohou dohodnout ani na osobě, která by měla spory mezi nimi vyřešit. „Společnost Remostav se prostřednictvím svého právního zástupce Zdeňka Joukla vyjádřila v tom smyslu, že v zájmu dosažení co možná nejvyšší míry neutrality zvoleného mediátora nepovažuje za vhodné volit osoby se sídlem, místem podnikání a působnosti v Prostějově a v Olomouckém kraji. Ze shodného důvodu také statutární město Prostějov nepovažovalo za vhodné volit osobu mediátora s působností v Brně, což je místo působení právního zástupce žalované společnosti Remostav," vysvětlil náměstek primátorky Jiří Pospíšil, který má v kompetenci správu městského majetku.

Prostějovský deník se opakovaně snažil kontaktovat předsedu dozorčí rady firmy Remostav Tomáše Ohlídala. Spojit se s ním však nepodařilo. K záležitosti se kromě něj v minulosti vyjádřil také Luboslav Ringl, který pracuje ve firmě Tomi-Remont na správě majetku a investicích.

„Omlouvám se, ale vzhledem k tomu, že jednání dosud probíhají, považujeme za nevhodné poskytovat jakékoli informace nebo se k celé záležitosti vyjadřovat. A to do doby, než dojde ke konečné dohodě," uvedl tehdy. Nyní člen vedení firmy Tomi-Remont, jíž je Remostav dceřinou společností, odkázal na zainteresované osoby, mezi které podle svých slov nepatří.

Magistrát však i přes určité kroky směrem k urovnání sporů na některých záležitostech trvá. Zaplacení mnohamilionové pokuty městu je tak stále aktuální. „Ano, existuje nějaká smlouva a ta je pořád platná," potvrdila prostějovská primátorka.