Hůře se dýchalo v Hranicích, kde byl prach nad limitem již v neděli a v úterý se čtyřiadvacetihodinové koncentrace blížily trojnásobku.

Špatná byla situace v Přerově i Prostějově.

Více než dvojnásobek limitu pro polétavý prach ukazovala stanice v Olomouci-Hejčíně.

Ve středu by se měly rozptylové podmínky zlepšit. V Olomouckém kraji by mělo více foukat a povolit sevření způsobené teplotní inverzí.

„Zrovna se díváme z okna, jak tam je. Mlha, smog. Nepůjdeme s dětmi ven, ale zůstaneme ve školce. Budeme si hrát pohybové hry a jedna skupinka dokončí výtvarnou práci, kterou jsme nestihli s dětmi, které byly nemocné,“ popisovala dopoledne Drahomíra Steigerová z olomoucké mateřské školy v Rooseveltově ulici.

Ministr kultury Antonín Staněk na představení modelu SEFO od architekta Jana Šépky
Vláda podpořila olomoucké SEFO více než půl miliardou ze státního rozpočtu

Zlepšení má přinést vítr

Do smogu se města ponořila už v noci a během dne se situace výrazně neměnila.

„Rozptylové podmínky budou i nadále většinou mírně nepříznivé. Průměrné 24hodinové koncentrace prašného aerosolu se budou pohybovat většinou nad hodnotou stanoveného imisního limitu,“ nepotěšil v poledne vedoucí Regionálního předpovědního pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě Roman Volný.

Zlepšení by mělo přijít ve středu. Už v noci. Vítr by se měl stáčet ze slabého jižního až jihozápadního na východní a severovýchodní směry, což v Olomouckém kraji pomůže odvádět škodlivé částice pryč právě na Prostějovsku, Olomoucku a Přerovsku.

„Během středy by měl vítr zesilovat, což by mohlo způsobit, že by koncentrace mohly jít o něco dolů. Jak moc, uvidíme až během středy, kdy bychom reagovali případným odhlášením smogové situace,“ vysvětlil Václav Smolka z regionálního předpovědního pracoviště.

Vrtulník Eurocopter EC135T2 na stanovišti letecké záchranné služby Olomouckého kraje v Olomouci
Záchrance v Olomouci vyměnili kritizované vrtulníky. S tímto teď létá

Jezděte MHD

Na znečištění ovzduší ve městech se podepisuje provoz aut, proto ČHMÚ v úterý doporučilo maximálně omezit využívání dopravních prostředků se spalovacím motorem a upřednostnit veřejnou dopravu. V Přerově mohli lidé od 10 hodin cestovat městskou hromadnou dopravou zdarma.

„Nemocným s chronickými dýchacími potížemi, srdečním onemocněním, starším občanům a malým dětem doporučujeme zdržet se při pobytu venku a fyzické zátěže spojené se zvýšenou frekvencí dýchání,“ připomněl ČHMÚ při vyhlášení smogové situace v Olomouckém kraji.

Ilustrační foto
Nemocnost jde na Olomoucku nahoru, do školky přišla jen čtvrtina dětí

Pomohou změny kotlů?

Vzduch ve městech znečišťují kromě aut a průmyslových zdrojů také lokální topeniště.

„Mají větší podíl na prachových částicích i benzoapyrenu. Je to však lokalita od lokality. Nesmíme zapomenout na přenos znečištění Moravskou bránou z Polska,“ poukázala Vladimíra Volná z Oddělení kvality ovzduší ČHMÚ Ostrava.

Pomoci dostat z domácností pryč staré neekologické kotle mají takzvané kotlíkové dotace. Nakolik se díky nim daří zlepšit ovzduší, to již zjišťuje v rámci dvou projektů právě ČHMÚ.

„Výsledky ještě nemáme k dispozici. Projekt stále probíhá,“ uvedla Volná.

Na posouzení potřebují odborníci delší řadu měření, aby data nebyla zkreslena aktuálními meteorologickými podmínkami.

V Olomouckém kraji byla v rámci poslední vlny kotlíkových dotací podpořena výměna šestnácti stovek lokálních topidel. Kraj mezi zájemce rozdělil 166 milionů a 700 tisíc korun. Hejtmanství se v pondělí obrátilo na další potenciální zájemce o výměnu kotle s anketou, aby získalo odezvu v souvislosti s chystanou třetí vlnou kotlíkových dotací.

KVALITU OVZDUŠÍ MŮŽETE SLEDOVAT NA STRÁNKÁCH ČHMÚ.

Při nastalé smogové situaci je vhodné:
Omezit pobyt pod širým nebem, zvláště v době ranních a večerních hodin,
Omezit větší fyzickou aktivitu ve venkovním prostoru (sport, těžká fyzická práce)
Omezit větrání (větrat krátce a intenzivně)
Zvýšit péči o svůj organismus - posílit imunitu přísunem vitamínů
Omezit vlastní produkci emisí - dát přednost hromadné veřejné dopravě před použitím osobních automobilů, nespalovat odpady ani nekvalitní paliva.
Zdroj: ČHMÚ