„Vlastníci lesů jsou bezproblémoví,“ konstatoval Pavel Nerad, vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu v Konici.

„Ale párkrát se stalo, že lidé prodali les neseriozní firmě,“ doplnil Nerad.

Ta vykácela stromy, prodala dřevo, z něj zaplatila podíl majiteli a dál se o pozemky nestarala

Holiny musí znovu zalesnit

Podle smlouvy totiž les stále zůstal v majetku původního majitele. Ten musí do dvou let holinu znova zalesnit.

„Sazenice stromků a práce při výsadbě nejsou ale zadarmo. Lidé pak byli ze situace, kdy jsme je upozornili na povinnost zalesnění, nešťastní,“ doplnil Nerad.

„Na jaře jsme si najali odbornou firmu, která vykácela několik hektarů našeho lesa. Jednou z podmínek uvedených ve smlouvě bylo, že holinu v lese firma osází novými stromky. To také nakonec dodržela,“ uvedl Michal Strnad z Prostějova. Podle vyjádření Pavla Nerada je takový postup při uzavírání smlouvy správný.

Za poslední roky jen několik pokut

„V posledních letech bylo vlastníkům lesa v naší působnosti uloženo několik pokut v řádech tisíců až desetitisíců korun,“ informovala Martina Cetkovská, vedoucí odboru životního prostředí prostějovského městského úřadu.

Odbory životního prostředí spolupracují se správou lesů a Českou inspekcí životního prostředí. Kontrolují dodržování lesního zákona.

„V lesích, v nichž zajišťujeme funkci odborného hospodáře, provádějí lesníci kontroly každý den,“ informoval Oldřich Bárta, lesní správce Lesů České republiky v Prostějově. Na případné nedostatky pak majitele lesa upozorní dopisem.

„Pokud vlastník neprovede nápravu, oznámíme to příslušnému odboru životního prostředí,“ vysvětlil Bárta.

Úředníci upozorňují majitele lesa nejčastěji na zalesnění, zajištění lesních porostů a nezpracovanou nahodilou těžbu (zlomy, vývraty a kůrovcové dříví).

„Pokutu ukládáme až v nejzazším případě,“ vysvětlila Cetkovská. A dodala: „Ve většině případů byly zjištěné nedostatky odstraněny již na základě naší výzvy.“