Zvíře způsobilo v obcích pořádný rozruch.

Podle odborníků by se zvědavci měli držet zpátky. Pokud losa zahlédnou, měli by si užít pohled na vzácné zvíře a nepřibližovat se.

Setkání mohou odnést i těžkým poraněním.

„V sobotu hlásili lidé u voleb, že byl viděn u hostince v Drahanovicích. V pondělí říkala obyvatelka Drahanovic, že manžel ho zahlédl u Slatinic,“ popisoval starosta Drahanovic Ivo Richter.

Los byl viděn i v Těšeticích, i když na obci nejprve zaváhali, zda nejde o fotomontáž.

„Myslela jsem si to a nevěnovala losovi žádnou pozornost. Informace se šířila na Facebooku, syn mě upozornil na fotku,“ popisovala starostka Hana Rozsypalová starostka Těšetic.

„Až později jsme se od Agentury ochrany přírody dozvěděli, že los se tady zdržuje. Je to rarita,“ dodala.

Starostové rozeslali informace do škol a upozornili obyvatele, aby se ke zvířeti nepřibližovali. Bližší informace o losu evropském dali na obecní internetové stránky.

Místní se bavili tím, že los sousedům okusuje švestky.

„Děti přišly s tím, že ho včera viděly a maminka udělala fotky. Paní uklízí ve škole a fotky nám předala. O zvířeti jsme si povídali a hlavně jsme dětem řekli, ať jsou opatrné,“ uvedla ředitelka těšetické základní školy Vladimíra Pospíšilová.

Hledá, kudy dál

Los se pohybuje mezi Slatinicemi, Drahanovicemi, Těšeticemi a Olšany, odkud jsou hlášena pozorování.

„Pravděpodobně chtěl pokračovat na východ a u Olšan ho zastavila dálnice, kterou má strach překonat. Zdržuje se v této oblasti a hledá, kudy dál,“ informoval Václav Hlaváč z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Díky nahlášeným pozorováním mohli správci přírody zrekonstruovat celou trasu tříletého samce, jak přicházel od Prahy, přes Poděbrady, Svitavy až k Olomouci.

„Denně jsme měli hlášeno nějaké pozorování,“ poznamenal.

Odchyt by nemusel přežít

Odchyt samce není podle Hlaváče nutný, ale ani možný.

Jde o chráněné zvíře a zkušenosti z loňska v Brně ukázaly, že by odchyt nemuselo přežít.

Hladem na Hané netrpí, i když nabídka potravy v zemědělské krajině jeho trávení neprospívá.

„Potrava není dobrá. Polní kultury nejsou jeho přirozeným jídelníčkem. Je to zvíře severských lesů a základ jeho potravy tvoří větvičky, brusnice, vegetace severských lesů,“ uvedl odborník.

Pozorujte opatrně

Při migracích ztrácejí losi plachost a i za dne se pohybují v blízkosti vesnic.

Jde o velké a poměrně nebezpečné zvíře a podle Hlaváče by se proto lidé neměli k samci přibližovat, přestože je to býložravec

„Když si ho někdo bude chtít vyfotit například na deset metrů, může se stát, že člověka napadne a neskončí to dobře,“ varoval odborník. Zaútočit může kopyty, a to razantně.

„Los žije přirozeně v oblastech, kde jsou vlci a je schopen se vlkům tímto způsobem účinně ubránit,“ dodal.

Odkud vyrazil?

Populace losa evorpského žije v Česku pouze u Lipna, kde se úspěšně rozmnožuje. Už zhruba 40 let. Obohacují ji zvířata migrující z Polska.

„Většina zvířat, která se objevují na území České republiky, jsou migranti přicházející z Polska. Tento samec se podle pozorování vydal na východ, což není tradiční trasa. Nevíme, zda má původ v polské populaci nebo pochází z jihočeské populace. Proto o něm potřebujeme více informací,“ sdělil Václav Hlaváč, když v minulém týdnu vyzval obyvatele střední Moravy, aby hlásili výskyt tohoto vzácného zvířete.

Veškerá zachycená pozorování jsou důležitá pro mapování koridoru a ochraně losů.

Pro velké savce je podle Hlaváče klíčová prostupnost krajiny, protože potřebují velký životní prostor.

Významnou bariérou jsou dálnice, které zvířata překonávají obtížně.

„Přitom pro přežití naší populace losů u Lipna je zásadní, aby se sem mohla dostávat migrující zvířata z Polska. V posledním roce byly ale zaznamenány i tři případy sražených losů na místních komunikacích v oblasti Šumavy,“ sdělila AOPK ČR.

Los evropský je největším příbuzným jelena. Jde o původní zvíře ve střední Evropě, kde byl ve středověku vyhuben.