„Co na to říct, je to teprve začátek," uvedl starosta obce Jiří Szymsza.

Ten pomohl s uspořádáním setkání zástupců kraje a firmy provozující lom s lidmi, které se konalo na obecním úřadě v půlce srpna.

Zde mnozí chalupáři a starousedlíci vyjádřili nesouhlas s chystaným zahloubením lomu.

Podle stanoviska kraje by přitom těžba mohla v místě pokračovat nejméně dalších patnáct let. Ovšem za řady podmínek.

Provozovatel by měl podle dokumentu zajistit zaplachtování nákladů, mít vypnuté stroje, které zrovna nejsou využívané, či kontrolovat stav mostu, přes který denně desítky aut naložený vytěženým kamenem jezdí.

Zároveň dokument obsahuje také další podmínky chránící vzduch, vodu či životní podmínky v Baldovci.

„Jsou tam pro provozovatele dost obtížné podmínky k plnění a bude mít problém je všechny plnit. Samotný výsledek ale pro mě není překvapením," uvedl dále starosta pro Deník.

Těžaři: Rozšiřovat se nebude

Ten oslovil také Josefa Pernicu, jednatele firmy provozující lom.

Před srpnovým setkáním s lidmi ujišťoval, že negativní dopady na lidi nebudou větší než teď.

„Lom se plošně rozšiřovat nebude. Zátěž pak bude pořád stejná, ne-li menší," řekl pro Deník.

Nyní se však k novému posunu nijak vyjadřovat nechtěl. „Nebudu vám k tomu nic říkat," uvedl do telefonu.

Dopad lomu na okolí řešil především krajský úřad ve spolupráci s odborníky. Řešil se například vliv na podzemní vodu, otřesy i stav silnic a možnosti dopravy.

„Krajský úřad vydal souhlasné závazné stanovisko, ovšem s několika podmínkami. Vše je v dokumentu. Nyní je to u Báňského úřadu, který musí rozhodnout a buď převzít podmínky krajského úřadu, popřípadě okomentovat své připomínky," sdělila k záležitosti mluvčí hejtmanství Kamila Navrátilová.

Podle vyjádření báňského úřadu však zatím žádost společnosti Pedop ke změně v těžební činnosti neobdržel.

Deník se pokoušel kontaktovat také Miroslavu Jochmanovou, představitelku místních lidí, kteří často prodloužení těžby o další roky odmítají.

Se snahou o telefonický nebo e-mailový kontakt však opakovaně redakce neuspěla. Samotní obyvatelé a chataři z Baldovce, Rozstání a okolí však podle starosty Jiřího Szymszy můžou být zatím klidní.

„Teoreticky jde jen o jedno z mnoha rozhodnutí v dlouhém procesu. Zatím těžební firma vyhráno nemá," uzavře