Zde totiž klid rázem končí. Po cestě lesem se totiž lidé ocitají na okraji lomu, kde už desítky let dělníci dolují kamenivo. A ještě nějakou dobu budou.

"Těžba zde podle mých informací bude pokračovat. Nyní děláme na obci nový územní plán a ministerstvo průmyslu po nás chce, aby lokalita nadále byla těžebním prostorem. Fungovat tak na devadesát procent bude," uvedl starosta Rozstání Jiří Szymsza.

Lom nicméně nepřináší pouze pracovní místa, podle místních není život v sousedství lomu žádnou pohádkou.

Mrak prachu

„V dolině, kde se nachází lom i Baldovec, se drží veškerý bordel. Večer, když se vracím z lesa, je vidět nad vsí mrak prachu. Přál bych vám v té vsi bydlet, a hned u silnice. To byste si užili," tvrdil například před dvěma lety Rostislav Hlaváček na schůzi.

Ta se konala kvůli snaze majitele lomu, firmě Pedop, o větší zahloubení lomu. Bez něho by byl během několika let materiál vytěžený. Jednatel firmy Josef Pernica tehdy místní ubezpečoval, že se nemusí dalšího zahloubení bát. Všechny však nepřesvědčil.

Nicméně snaha o získání všech potřebných povolení k provedení změn v lomu nadále trvá.

"Majitel se snaží splnit podmínky. Se svými auty se pak snaží snížit prašnost v okolí zaplachtováním, další společnosti vozící materiál z lomu však ne vždy tento postup dodržují," uvedl Jiří Szymsza. Přitom právě snižování negativního vlivu na život v Baldovci a okolí je jednou z podmínek pro to, aby těžba dál v lokalitě pokračovala.

Deník se dotázal také Josefa Pernici na jeho aktuální kroky k prodloužení těžby v Baldovci. Jednatel Pedopu se však příliš nechtěl vyjadřovat.

"Momentálně jsem na rehabilitaci v Čeladné, řeším klouby. O postupu a aktuálních záležitostech kolem lomu tak nic moc nevím," uvedl pouze Pernica předtím, než zavěsil.

Běh na dlouhou trať

Jeho firma zatím dokázala získat kladný posudek například od Odboru životního prostředí na krajském úřadu. Ačkoliv se setkal tento výsledek s nevolí části obyvatel Rozstání a Baldovce. Aktivní v jejím vyjadřování byla třeba Miroslava Jochmanová, která výsledek posudku zpochybňovala.

Nicméně i díky námitkám části obyvatel bude mít firma Pedop těžkou pozici. Jak potvrdil mluvčí báňského úřadu Bohuslav Machek, konečné udělení povolení k většímu zahloubení lomu by mohlo padnout až za poměrně dlouhou dobu.

"Žádost o další zahloubení jsme zatím nedostali. Organizace pouze nechala udělat posudek pro zahloubení na Odboru životního prostředí. K tomu, aby nakonec povolení získala, musí si nechat posoudit všechny vlivy," zdůraznil mluvčí.

"Někdy pak jde povolování lehce, jindy i roky. Záleží, jaké budou námitky a jak majitel firmy připraví žádost," dodal.