„Komise rady doporučila, že se vyhlásí nová soutěž. Do čtrnácti dnů mě pak rada pověřila předložit návrh na nové řešení soutěže," informovala náměstkyně primátora Ivana Hemerková.

Z pětice log, která se dostala do finále ze sto dvanácti zaslaných návrhů, se ve finále komisi nezamlouvalo ani jedno a nelibě se na loga dívala také veřejnost, které chyběla některá z hlavních dominant města. Tu však Prostějované v novém logu čekat nemohou. Logo totiž musí vždy tvořit ornament nebo nápis.

Hlasovat o vítězi měli možnost i čtenáři v internetové anketě Deníku, kde se objevila nabídka pěti log postupujících do finále. Hlasující zde ale mohli mimo jiné rozhodnout, že se jim nelíbí ani jedno. Ze 424 hlasujících čtenářů více než polovina rozhodla, že se jim nelíbí žádné z nabízených.

Kolem arkád se soutěžním číslem pět, které aspirovaly na vítěze na webu magistrátu, se také vedly bouřlivé diskuse a finálové rozhodování na radnici je zavrhlo.

„Komise nakonec po zvážení okolností ukončila soutěž bez určení vítěze, na což měla podle pravidel nárok a domnívá se, že tato loga nejsou ta, která by splňovala požadované parametry," vyjádřila se k rozhodnutí sudích náměstkyně Ivana Hemerková.

Radní pevně věří, že logo město bude mít v brzké budoucnosti a nevylučuje oslovení profesionálního grafika.