„Po čtyřleté bouři válečné, v níž strašlivé mraky stahovaly se nad národem českým, rozbřesklo se nádherné ráno dne 28. října 1918, kdy slunce svobody radostným úsměvem pozdravilo národ Český. Ze všech stran světa radostně vraceli se synové národa do osvobozené vlasti.“ Píše tištínská kronika.

Citát z kroniky podaný ústy starostky Aleny Wagnerové zazněl v den výročí vzniku republiky při slavnostním sázení lip. Aktu předcházel průvod rodičů, dětí a dalších aktivních občanů od úřadu městyse k vjezdu do Tištína o Nezamyslic. Tam, v den sázení trikolórami vyzdobené lípy, zapustí své kořeny a budou živou památkou letošního kulatého výročí.

„Na závěr akce jsme položili věnec padlým hrdinům za svobodu republiky,“ dodala pro Deník starostka městyse. 

Autorka: Adéla Palíšková