"Jsme moc rádi, nový vůz bude mít stoprocentní využití. Denně najezdí okolo tří stovek kilometrů," komentovala Renata Čekalová, ředitelka Lipky.

Bezbariérové nové vozy z Konta Bariéry jezdí po celé republice. Celkově jich je nebo bude sedmdesát šest.

„Nadaci nemůže potkat větší štěstí, než mít partnera, kterému věří a se kterým může dlouhodobě spolupracovat na tak hezkém projektu. Za těch šestnáct let se podařilo shromáždit přes třiadvacet milionů korun, což je neskutečné,“ řekla Božena Jirků, ředitelka Konta Bariéry.

Konto Bariéry a společnost Globus spolupracují od roku 2002. Z každé prodané nákupní tašky jde jedna koruna na účet Konta Bariéry.

Organizace Lipka, z.s. poskytuje sociální služby - denní stacionář pro osoby se zdravotním postižením, aktivizační služby pro seniory, chráněné bydlení a sociálně terapeutickou dílnu.