„Pršelo hodně a padaly i kroupy, ale že by vál tak silný vítr, aby porazil takový strom, to se mi nezdá. Lípa byla oslabená už několik let, od té doby, kdy došlo k zatrubnění potoka,“ vyjádřil svůj názor jeden z místních obyvatel.

Historie odumírání nejstaršího registrovaného památného stromu v prostějovském okrese je trochu delší. Už před šesti lety se ulomila jedna z kosterních větví a vzniklou dutinou pronikala voda do kmene stromu. O rok později zajistilo město odborné ošetření lípy.

„Korunu stromu jsme nechali prořezat a zajistit,“ uvedla vedoucí odboru životního prostředí Martina Cetkovská s tím, že odstraněny byly i odumřelé větve, pahýly a poškozené větve. Také jsme nechali zastřešit dutinu, kterou pronikala voda,“ dodala Cetkovská.

V té době byl však už patrný zhoršený zdravotní stav památného stromu. V létě 2004 při úpravách části mlýnského náhonu došlo k poškození kořenů vedoucích kolem potoka.

„Nelze vyloučit, že tato činnost, i když byla prováděna vůči stromu citlivě, mohla přispět ke snížení jeho stability,“ připustila Cetkovská.

Po vyvrácení lípy se ukázalo, že kořenový systém byl napaden rozsáhlou infekcí dřevokazných hub. Ty způsobily uhnití kořenů.

Město Prostějov hodlá vysadit poblíž vyvráceného památného stromu lípu novou. „Z úpatí kmene chceme také v místě největšího průměru příčným řezem zajistit takzvaný kmenový koláč, který bychom následně umístili jako památku tohoto stromu na vhodném místě. Například v botanické zahradě v Prostějově,“ poznamenala Libuše Plevová z odboru životního prostředí.

Titul nejstaršího památného stromu v regionu nyní přešel na lípu velkolistou v Drahanech, jejíž věk odborníci odhadují na 380 let.

Naopak benjamínkem je stromořadí v Horním Štěpánově - Pohoře. Alej čtyřiceti lip, osmi bříz, jednoho jasanu a jednoho jírovce má sotva 80 let.