Společnost investovala do výstavby budovy a výrobní linky 175 milionů korun. „Prozatím zaměstnáváme dvacet lidí, po rozšíření výroby o druhou linku, která si vyžádá investici dalších pětasedmdesát milionů, jich bude u nás pracovat celkem sedmdesát,“ uvedla ředitelka ProFrost Simona Sokolová s tím, že za příznivých okolností by druhá linka na výrobu mraženého pečiva mohla spustit výrobu již v příštím roce.

Zvýší se počet kamionů

Měsíční kapacita jedné linky představuje 11 milionů kusů výrobků. To představuje přibližně 150 kamionů, které při rozvozu budou muset projet městem a při zprovoznění druhé výrobní linky se jejich počet ještě zdvojnásobí.
„Nyní projíždí Prostějovem 15 až 20 tisíc vozidel denně. 300 kamionů, což je v přepočtu zhruba deset každý den, dopravu ve městě významně nezatíží,“ reagoval na informaci vedoucí odboru dopravy Miroslav Nakládal.

V současné době tvoří produkci ProFrost 20 druhů jemného a běžného pečiva určeného k domácímu dopečení, přičemž hlavními odběrateli budou obchodní řetězce.

„Naším cílem je vybudovat nejmodernější továrnu ve střední Evropě na výrobu mraženého pečiva a získat postavení významného hráče na evropském trhu,“ netajila ambice společnosti Simona Sokolová. Dnes má ProFrost v republice jediného konkurenta, ale mražené pečivo sem dováží také výrobci z okolních států.

Podstatou výroby mraženého pečiva je přerušení procesu pečení a prudké zmrazení v šokovém tunelu při teplotě minus 33 stupňů Celsia. Trvanlivost výrobků při dodržení skladovacích podmínek při teplotě minus 18 stupňů je u jemného pečiva šest měsíců, u běžného až devět měsíců.