Jako první vám představujeme lidovou píseň s názvem:Nésó řemesnici, jako řeznici.

Nésó řemesnici, jako řeznici

Určice 1954.
Čeněk Klink 1871,Prostějov

Nésó řemesnici, jako řeznici.
Ješče tele kužo má,
řeznik stovko vedělá,
nésó řemesnici, jako řeznici.

Nésó řemesnici,jak kódelnicí,
Dež nadělá kódele,
na měkko si ostele.
Hésó řemesnici,jak kódelnici.

Nésó řemesnici, jako kréčiří.
Kréčiř celé den šeje,
v nedělo se napije.
Nésó řemesnici,jako kréčiři.

Nésó řemesnici,jako te šefci.
šefci Boha neznajó,
kopetem se žehnajó.
Nésó řemesnici,jako te šefci.

Nésó řemesnici,jako stoláři.
Stolář dělá trohlečke
pro te naše došečke.
Nésó řemesnici,jako stoláři.

Nésó řemesnici,jako kadlci.
Kadlec ve dně člonkem hází,
večir děvče doprovází.
Néso řemesnici,jako kadlci.

Nésó řemesnici,jako kováři.
Kovář stojí o komína,
kóká z něho lotrovina.
Nésó řemesnici,jako kováři.

Nésó řemesnici, jako zedníci.
Zedník na stavbě pracoje,
faječko si zapalojé.
Nésó řemesnici,jako zednicí.

Nésó řemesnici,jak kožešnicí.
Kožošenka,pokad bílá,
tá se mamě zalébíla.
Nésó řemesnici,jak kožošnici.

Sběru lidových písní se věnoval po celý svůj životmuzikant Jan Poláček.

Jan Poláček

Narodil se 12. listopadu 1896 v Jaroměřicích nad Rokytnou, ale jeho rodina se přestěhovala do Strážnice již v r. 1897 a právem se celý život považoval za Strážničana.

Po první světové válce vystudoval v Praze práva a od r. 1924 pracoval u soudů ve Strážnici, v Uherském Hradišti a v roce 1926 u zemského soudu v Brně.

Od r. 1929 pak žil v Prostějově, kde se později stal ředitelem městských úřadů, ale v r. 1950 odešel ze zdravotních důvodů do důchodu. Zemřel 10. března 1968 v Prostějově. close Jan Poláček zoom_in

Intenzivnímu sběru lidových písní se věnoval již ve Strážnici. Po nástupu do Prostějova se ocitl v prostředí, kde lidová píseň již zdánlivě vyhynula.

Nepřestal však být muzikantem a hudebního života se i nadále aktivně účastnil. Ve spolupráci se Slováckým krúžkem v Brně vydal sedm svazků „Slováckých pěsniček“.

Po jeho odchodu do penze se poohlédl po lidové písni na Hané. Toto „poohlédnutí“ přineslo přes 3000 zápisů lidových písní, z nichž téměř 1000 vyšlo tiskem v prvních dvou ze zamýšlených tří svazků díla „Lidové písně z Hané.“

Publikace je nyní velmi obtížně dostupná. Bez nadsázky lze říci, že byl vpravdě heroickým zachráncem hanáckého písňového fondu. (Slávek Ota)

Notový zápis ke stažení:

close Notový zápis písně. Klikněte pro zvětšení zoom_in