Když se řekne Smržice, co vás napadne?
"Za tu dobu, co zde žiji, jsem získal spoustu přátel a známých. Obec se mi líbí a i proto, jsem se začal nějakým způsobem angažovat v komunální politice. Vůbec jsem ale nepředpokládal, že se stanu starostou."

Ve funkci prvního muže jste relativně krátce…
"Snažíme se navázat na to, co zde bylo vytvořeno již před námi a dále obec udržovat a rozvíjet. Chtěli bychom rozvíjet i to, co nám podle našeho názoru ve Smržicích chybí."

Byl byste konkrétnější?
"Máme zde například objekt fary, který by zasluhoval rekonstrukci. Dále sokolovnu která by si také zasloužila opravu. Má téměř sto let a je to znát. Dále bychom rádi pro lidi vytvořili lepší sociální zázemí. Chybí zde například ordinace lékaře, nemáme tu zubaře."

Máte nějaký plán, jak zajistit občanům lékařskou péči?
"Uvažujeme o výstavbě multifunkčního domu. Byly by v něm sociální byty, především pro starší občany. Dále pak služby v podobě kadeřnictví, lékařské ordinace nebo knihovna. To je asi největší plán do budoucna."

Ve Smržicích se vyrábí světově známé frézy na pařezy. Zakladatelem firmy Laski je Zdeněk Zapletal.
Stroje ze Smržic míří i na Zéland. "Nejvíc jedou frézy na pařezy," říká Zapletal

S čím ještě počítáte, že se musí udělat?
"Čeká nás revitalizace jezírka v extravilánu Na stráži. Počítáme tam i s výsadbou zeleně. Budovat se budou i cyklostezky."

O bydlení ve Smržicích je zájem. Z jakého důvodu?
"Za prvé jsou takříkajíc na dostřel od Prostějova. Smržice jsou navíc obcí, která vypadá hezky. Není to ta klasická hanácká placka. Máme tu třeba kousek Velký Kosíř. Navíc zde je i dostatečné kulturní vyžití. Je zde krásný sportovní areál s kulturním domem. Máme zrekonstruovanou mateřskou školu a novou budovu základní školy. Zázemí pro dobrý život tu máme."

Máte pro zájemce i stavební parcely?
"My jako obec nemáme žádné volné pozemky. Co mě ale zaráží, je skutečnost, že tu máme přibližně sedmdesát neobydlených domů. Je to zajímavé. Podobné skutečnosti by si podle mě zasloužily pozornost státu."

Z jakého důvodu?
"Připadá mi logičtější, že než přispívat na vytváření nových stavebních pozemků a rozšiřovat obce na úkor zemědělské půdy, by bylo vhodnější podporovat rekonstrukce nebo výkupy neobydlených domů."

Jaké investiční akce jste dotáhli v předešlých letech?
"Dokončili jsme rekonstrukci a částečnou stavbu nového chodníku v ulici Trávníky. Získali jsme dotaci na nový hasičský automobil, který jsme zakoupili v letošním roce. Rozšířili jsme solární osvětlení bočních ulic."

Největší investicí byla stavba školní budovy, že?
"Ano, investice přesáhla 44 milionů korun. Museli jsme ji zaplatit celou z obecních financí, dotaci ve výši 23 milionů jsme obdrželi až po dokončení akce. I z toho důvodu, jsme nemohli plánovat další velké investice."

Jaké plánujete investice v letošním roce?
"Chtěli bychom investovat do dalších výstavby nových a oprav stávajících chodníků. V první řadě se ale musíme projekčně připravit na stavbu multifunkčního domu."

Zmínil jste bohatý kulturní život. Jaké ve Smržicích fungují spolky?
"Máme zde dobrovolné hasiče, zahrádkáře, Spolek rodičů, Sokol, fotbalisty pod TJ, myslivce a také Klub českých turistů. Všechny spolky vyvíjí aktivní činnost a také se aktivně podílí na chodu obce. Například zahrádkáři si vzali do své péče obecní záhonky, myslivci nám pomáhají sekat trávu. Spolek rodičů zase sází stromy. V tomhle ohledu spolupráce funguje."