Ještě hůře jsou na tom sousední Repechy, kam autobus nejezdí vůbec. Na situaci místní lidé opakovaně upozorňovali zástupce Olomouckého kraje.

„Vždy v říjnu nám kraj dává šanci připomínkovat jízdní řád. Samozřejmě jsme ji už využili, navíc jsme si sehnali přes deset podpisů lidí, kteří by spoj pravidelně využívali. Pět z nich kvůli zaměstnání, ostatní kvůli dojíždění k lékaři a dalším věcem. Přesto se nic nezměnilo,“ říká Lenka Tomečková.

Olomouckého kraj další linku do Bousína zřídit nechce. Podobně jako v jiných případech argumentuje ekonomickou stránkou věci.

„Pokud bychom někde zavedli pravidelnou autobusovou linku, kterou by jezdilo šest sedm lidí, bude se spekulovat mezi občany o tom, jak hospodaříme s veřejnými prostředky. Navíc bychom byli nuceni zavádět podobné spoje i v jiných místech kraje, což je samozřejmě ekonomicky nepřípustné,“ reagoval Jaroslav Tomík z odboru dopravy Olomouckého kraje.

Na dotování spoje nejsou peníze

„Obec se může dohodnout s dopravcem a spoj nějakou dobu dotovat ze svého rozpočtu. Prokáže-li se, že je potřebný, pak jej můžeme zařadit do pravidelného systému dopravy s krajskou dotací,“ navrhl řešení s tím, že využití autobusu lze ověřit jedině praxí.

Podporu linky si však Bousín nemůže dovolit.

„Pustili jsme se na vlastní náklady do rekonstrukce kulturního domu, protože se nám nepodařilo získat žádnou dotaci. To však rozpočet natolik zatížilo, že další náklady nepřicházejí v úvahu,“ konstatovala hospodářka obce.

Zoufají si i další

Bousín přitom není jedinou obcí na Prostějovsku, která řeší problémy s dopravní obslužností.

„K nám jede poslední autobus v sedm hodin. Potřebovali bychom ale ještě pozdější linku, aby se lidé měli jak vracet z noční směny. Už jsem kvůli tomu podával na kraj žádost, tak uvidíme, jestli uspějeme,“ uvedl například starosta Obědkovic František Chlud.

Vcelku spokojené jsou malé obce na hranicích Prostějovska a Olomoucka. „Přes týden k nám zajíždí prostějovská FTL i olomoucká Veolia. Horší je to o víkendech, kdy kraj na dopravu nepřispívá a tak třeba do Konice nejede vůbec nic,“ konstatoval Josef Mikulka, starosta Rakůvky. (mls)